Vesimittareita vaihdetaan kirkonkylällä

05.06.2019

Tunturi-Lapin Vesi Oy jatkaa vesimittareiden vaihtoa etäluettaviin Kolarin kirkonkylällä 27.5. alkaen. Työn arvioidaan jatkuvan heinäkuulle asti.

Tunturi-Lapin Vesi Oy tekee lisäksi Kolarin kirkonkylällä kunnossapitotöitä 4–5.6.2019 noin kello 9–15 välisenä aikana. Työt saattavat aiheuttaa hetkellisiä vesikatkoja ja värimuutoksia vedessä. Veden värimuutokset eivät ole terveydelle haitallisia.

Asiakkaita pyydetään järjestämään pääsy vesimittareille

Tunturi-Lapin Vesi Oy jatkaa mekaanisten vesimittareiden vaihtoa etäluettaviin Kolarin kirkonkylällä. Mittareiden vaihtoalue rajautuu länsiosassa Pappilantielle ja Virkasaajontielle sekä itäosassa Siltatielle ja Isopalontielle noin kartalle merkitylle alueelle.

Mittarinvaihtotyön tekee Kolarin LVI-Tarvike Ky. Asiakkaita pyydetään järjestä-mään asentajalle esteetön pääsy vesimittarille, jotta vaihtotyö sujuisi jouhevasti. Vesimittarivaihto suoritetaan veloituksetta normaalina huoltovaihtona. Mikäli ette ole paikalla asentajan käydessä, niin teihin otetaan yhteyttä mittarinvaihdon ajankohdan sopimiseksi.

Mikäli kiinteistön omissa vesihuoltolaitteissa havaitaan puutteita eikä mittarinvaihto onnistu, sovitaan näistä välttämättömistä toimenpiteistä erikseen asiakkaan kanssa. Asiakas voi teettää tarvittavat muutostyöt ja korjaukset vesimittareiden asentajalla tai muulla haluamallaan palveluntarjoajalla.

Vesimittareiden luenta suoritetaan jatkossa etänä erillisellä autossa kuljetettavalla lukukalustolla, joten asiakkailta ei pyydetä enää erikseen vesimittarilukemia. Vesilaskutuskäytäntö säilyy ennallaan.

Lisätietoja antavat tarvittaessa:

  • Kolarin LVI-Tarvike Ky: Jari Lantto puh. 0400 393 848 tai Jussi Tiensuu: puh. 040 539 7546 tai sähköpostitse: kolarinlvitarvike@pp.inet.fi
  • Tunturi-Lapin Vesi Oy (10.6 alkaen): Suvi Rajander puh. 040 620 9554 tai sähköpostitse: suvi.rajander@tunturilapinvesi.fi