Valtuusto oli tyytyväinen talousarvioon

13.12.2018

Kolarin valtuutetut kiittivät virkamiehiä hyvästä talousarvion valmistelusta. Paljoa muutettavaa valtuusto ei talousarviosta löytänyt.

Valtuusto muutti yksimielisesti perustettavan apulaisrakennustarkastaja viran kaksivuotiseksi sekä siirsi viran perustamista heinäkuulta tammikuulle.

Keskustelua heräsi Lea Kaulasen aloitteesta lisätä talousarvioon varat yrittäjien muovin ja biojätteen keräämisen suunnitteluun, Kolarin kirkonkylälle suunnitellusta bongaustornista, Sieppijärven katuvalaistuksesta sekä toimittajan toimen vakinaistamisesta.

Kaulasen aloite kaatui äänestyksessä samoin kuin Ahti Hiltusen esitykset varata rahaa lintutorniin myös Sieppijärvelle, jatkaa toimittajan toimen määräaikaista hoitamista sekä rakentaa katuvalaistus Sieppijärven Kirkkotielle, Kaivajantielle, Vanhatielle, Kurunkujalle ja Pääköntielle.

Valtuusto hyväksyi talousarvion lisäksi kunnan kiinteistöstrategian, konserniohjeen, hyvinvointikertomuksen ja hallintosäännön.

Valtuuston kyselytunnilla valtuutettuja kiinnostivat Sieppijärven luistelukentän jäädytys, Ahti Hiltusen aiempi aloite liukuesteiden hankkimiseksi, Kolarin Vuokra-asunnot Oy:n tyhjien asuntojen markkinointi, kiinteistönhoito sekä Sakari Lipposen aiempi aloite epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumisesta Kolarin kunnassa.

Valtuusto sai kokoustauon aikana tietoa Tunturi-Lapin vesi Oy:n suunnitelmista Ylläksen uuden keskuspuhdistamon rakentamiseksi sekä uuden jätevedenpuhdistamon rakennushankkeesta Kolariin. Valtuustolle kerrottiin myös kotihoidon tilanteesta sekä sähköisistä työkaluista, joita kotihoidossa on otettu ja otetaan käyttöön.