Valtuusto odottaa kuntotutkimusten tulokset ennen koulupäätöksen tekemistä

12.04.2018

Kolarin kunnanvaltuusto päätti tiistaina 10.4. siirtää Sieppijärven ja Vaattojärven koulujen tulevaisuudesta päättämistä. Valtuusto päätti yksimielisesti odottaa molempien koulujen kuntokartoitusten tulokset ennen päätöksen tekemistä.

Kolarissa sisäilmaan liittyvät asiat käsittelee moniammatillinen sisäilmatyöryhmä. Sen tietoon ei ole ennen kouluasian käsittelyä tullut, että Vaattojärven tai Sieppijärven kouluilla oireiltaisiin sisäilman vuoksi. Kunta tarttuu sisäilma-asioihin raportoitujen oireilujen perusteella.

Kun koulujen yhdistämistä alettiin valmistella, kuntalaisille tehdyn mielipidekyselyn vastauksissa esitettiin epäily Sieppijärven koulun vanhan osan matalan siiven sisäilman laadusta. Epäilyn vuoksi tilan kunto päätettiin tutkia. Rakennuksen kuntoa on tutkittu viimeksi vuonna 2010. Silloin sisäilman laadun raja-arvot eivät ylittyneet. Kunta tutkituttaa samalla myös Vaattojärven koulukiinteistön kunnon ja sisäilman laadun, mistä ei ole aiempaa tutkimustulosta.

Kolarin kunnanvaltuusto päättää koulujen tulevaisuudesta kuntokartoitusten valmistuttua, touko-kesäkuussa.

Kunnanhallitus on esittänyt valtuustolle koulujen yhdistämistä ja opetuksen jatkamista Sieppijärven koululla 1.8.2018 alkaen. Perusteena esitykselle on lasten etu, opetuksen järjestäminen, opetussuunnitelman ja perusopetuslain tavoitteiden toteutuminen sekä taloudelliset tekijät.

Kunnanhallituksen esitys pohjautuu koulujen yhdistämistä valmistelleen luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koostuneen työryhmän työhön. Työryhmän enemmistön mukaan koulut yhdistämällä kunnan eteläpäähän saataisiin yksi järkevän kokoinen koulu. Oppilasennusteen mukaan yhdistetyssä koulussa opiskelisi tulevana lukuvuonna 47 oppilasta neljässä luokassa. Työryhmän enemmistön mukaan opetussuunnitelma toteutuisi isommissa ja samanikäisten oppilaiden opetusryhmissä nykyistä paremmin. Ratkaisu säästäisi yhden opettajan palkan ja Vaattojärven koulun kiinteistökulut.

Työryhmä keräsi kuntalaisten mielipiteet verkkokyselyllä ja kävi läpi saadut palautteet. Verkkokyselyyn vastasi 62 henkilöä, joista 72 prosenttia ei pitänyt koulujen yhdistämistä perusteltuna.

Vastanneiden mielestä hyvää koulujen yhdistämisessä olisi kavereiden ja samanikäisten luokkatovereiden määrän lisääntyminen ja rahan säästyminen.

Huonoa yhdistämisessä olisi vastaajien mielestä arkiliikunnan väheneminen ja kuljetusten lisääntyminen, koulupäivien ja -matkojen piteneminen, suru oman koulun lakkauttamisesta, uhka kylän kohtaamispaikan menettämisestä ja harrastusten loppumisesta, kylän hiljeneminen, kodin ja koulun välisen yhteydenpidon heikkeneminen, Sieppijärven koulutilojen ahtaus, pelko koulukiusaamisesta sekä huoli Sieppijärven koulutilojen terveydestä.