Valtuusto keskusteli reiteistä

12.09.2018

Kolarin kunnanvaltuusto sai tiistaina 11.9. vieraaksi ammatillista koulutusta Kolarissa järjestävän REDUn tuoreen johtajan Saija Niemelä-Pentin ja Ylläksen matkailuyhdistyksen toiminnanjohtajan Hanna Ylipiessan.

Vilkas keskustelu toisen asteen koulutuksesta sekä Kolarin kunnan hallinnoimien reittien nykytilasta ja tulevaisuudesta käytiin varsinaisen kokouksen ollessa tauolla. Reittien kunnossapidon organisointia valmistellut työryhmä esitteli ehdotuksensa siitä, kuka reiteistä ja ulkoilualueista jatkossa vastaisi ja miten niitä hoidettaisiin.

Hanna Ylipiessa kertoi reittien hoidosta Ylläksellä ja herätteli valtuutettuja tarttumaan toimeen Kolarin kunnan hallinnoimien reittien osalta.

"Tilanne on hälyttävä. Korjausvelka kasvaa, sillat ja rakenteet rapistuvat. Meillä on kaksi vaihtoehtoa: Reittejä suljetaan ja rakenteita puretaan tai tehdään pitkäjänteinen kunnostussuunnitelma," hän totesi.

Tekninen johtaja Johanna Mehtälä esitteli työryhmän suunnitteleman mallin, jossa Kolarin kunnan reitit, ulkoilualueet, liikuntapaikat ja niiden rakenteet sekä niitä hoitavat työntekijät kuuluisivat jatkossa kuntaympäristöpalveluiden vastuulle. Tähän saakka reittien ja ulkoilualueiden hoitamisesta on vastannut liikunta- ja nuorisotoimi.

Kolarin kunnalla ei tällä hetkellä ole reittityöntekijää. Sopimus reittien hoidosta Tunturi-Lapin Vesi Oy:n kanssa päättyi heinäkuussa. Ehdotuksen mukaan reittityötä tekisivät jatkossa reittivastaava ja kausityöntekijät. Liikuntapaikoista vastaisi liikunta-alueiden hoitaja.

Valtuutetut tarttuivat kysymyksissään koko kuntaympäristöpalveluiden organisaatioon. Kiinteistöjen tulevaisuus ja kunnossapitomestarin koko työnkuva kiinnostivat valtuutettuja, ja tekninen johtaja kertoi, että koko kokonaisuutta pohditaan taustalla, mutta nyt keskityttiin esittelemään suunnitelmaa reittien osalta.

Ehdotusta ovat Johanna Mehtälän kanssa valmistelleet kehitysjohtaja Johanna Koivumaa, sivistysjohtaja Juha Väisänen, nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja Eeva-Liisa Lompolojärvi. Selvitystyö reittien tulevaisuudesta käynnistyi huhtikuussa kunnanjohtaja Antti Määtän tekemällä viranhaltijapäätöksellä. Ensimmäinen esitys kävi toukokuussa kunnanhallituksessa, ja palautteen perusteella muokattua esitystä esiteltiin tiistaina valtuustolle.

Varsinaisen kokouksen aikana valtuusto keskusteli eniten Sieppijärven ja Vaattojärven yhdistettyjen koulujen tilanteesta sekä koulukuljetuksista.

Sivistysjohtaja Juha Väisänen toi terveiset Sieppijärven koululta, jossa arki on pyörähtänyt käyntiin osin väliaikaisissa konttiluokissa.

"Mitä olen oppilailta kuullut, koulunkäynti on lähtenyt käyntiin hyvin. Esiin tulleisiin asioihin on pyritty tarttumaan nopeasti," hän kertoi.

Valtuutettuja kiinnosti, miten Sieppijärven koulun elämä jatkuu väliaikaistilojen jälkeen. Vt. kunnanjohtaja Tiina Piirilä-Laiho kertoi, että kunnanhallitus tulee nimeämään työryhmän visioimaan kunnan kaikkien koulukiinteistöjen tulevaisuutta ja osana työtä myös Sieppijärven koulurakennusten tulevaisuutta.

Järvikylien oppilaiden pitkät koulumatkat ja Vaattojärven kylältä puuttuva bussipysäkki herättivät valtuustossa kysymyksiä.

Juha Väisänen myönsi, että muutamalla koululaisella koulumatkat ovat erityisen pitkät, mutta toisaalta kuntakin on laaja. Sekä tunturikylistä että järvikylistä matka kirkonkylän yläkouluun on noin yksi tunti.

Valtuutetut tekivät aloitteita muun muassa katoksen saamiseksi koululaisten käyttämälle bussipysäkille Sieppijärvellä ja ruuanvalmistuksen jatkumiseksi Äkäslompolon koululla kunnes kunnan kiinteistöstrategia valmistuu.

Valtuusto päätti

  • Vakinaistaa yksityisenhoidontuen kuntalisän kolarilaisille perheille. Lisää voi saada 350 euroa lasta kohden.
  • Myöntää 77 000 euron lisämäärärahan Sieppijärven koulun väliaikaisten tilojen kustannuksiin tälle vuodelle.
  • Myöntää Kolarin Vuokra-asunnot Oy:lle 10 000 euron lisämäärärahan Raittipellontieltä puretun rivitalon purkukustannuksiin.