Kuvituskuva kyselyyn.

Vaikuta Kolarin kunnan palveluihin

29.11.2023

Osallistu ja vaikuta Kolarin kunnan palveluihin hyvän hallinnon kyselyn kautta

Kolarin kunta on Suomesta mukana ensimmäisten joukossa Eurooppa neuvoston hyvän hallinnon arviointiprosessissa. Kolarin kunta haki Eurooppa neuvoston hyvän hallinnon pilottiryhmään kesällä 2023 ja tuli valituksi mukaan kymmenen muun kunnan kanssa. Kyseessä on ensimmäistä kertaa Suomessa toteutettava Eurooppa neuvoston laatima ja vahvistama hyvän julkisen hallinnon arviointiprosessi.

Olemme laatineet lyhyen kyselyn osana Euroopan neuvoston pilottia Suomessa, jossa verrataan hyvä hallinnon kyselyn kautta paikallishallinnon laatua muihin eurooppalaisiin kuntiin.

Lähde mukaan testaamaan miten Kolarille käy! Tarkoituksena on selvittää Kolarin tilanne ja päästä siten kehittämään prosessejamme kohti parempaa ja avoimempaa kuntaa palvellaksemme kuntalaisia ja vierailijoitamme aina vain paremmin.

Prosessissa tarkastellaan mukaan valittujen kuntien toimintoja neuvoston määrittelemien 12 hyvän hallinnon periaatteen kautta. Arviointi on ollut vuosia käytössä muissa neuvoston maissa ja nyt ensimmäistä kertaa myös Suomessa. Työtä koordinoi Suomessa HAUS-Kehittämiskeskus.

Kyselyjä toteutetaan kolmelle kohderyhmälle: kuntalaiset, kunnan päättäjät sekä kunnan työntekijät. Kyselyjen kysymykset on kaikki johdettu suoraan neuvoston 12 hyvän hallinnon periaatteista. Niihin vastaamalla kunnasta tehdään arvio, minkä tulosten perusteella kunta antaa omat vastineet kehittääkseen toimintaansa edelleen.

Prosessi on verraten nopeatempoinen ja sisältää kyselyjä, joihin vastaamalla voit vaikuttaa kunnan edistymiseen ja kehittämiseen.

Kunnat, jotka saavuttavat Eurooppa neuvoston asettamat pisterajat kaikissa 12 kysymyksessä, palkitaan maaliskuun 2024 loppuseminaarissa.

Kyselyyn vastataan anonyymisti. HAUS-Kehittämiskeskus kerää ja koostaa vastauksista yhteenvedon. Kuntalaisille suunnattu sähköinen kysely on avoinna sunnuntaihin 17.12. asti.

Kyselyyn pääset vastaamaan tästä linkistä.

Kyselyyn voi vastata myös täyttämällä paperiversion, jonka saat tulostettua tästä tai virastotalolta / kirjastolta, joihin voit myös palauttaa täytetyn kyselyn viimeistään perjantaina 15.12.

Kiitos aktiivisuudesta.

Lisätietoja kehitysjohtaja Nina-Maria Möykkyseltä, 040 489 5007, nina.maria.moykkynen@kolari.fi