Vaalikuulutus

02.01.2018

PRESIDENTINVAALI 2018

Kiinteiden ennakkoäänestyspaikkojen aikataulu

Kolarin kunnanvirasto, Isopalontie 2, 95900 KOLARI

Sieppijärven uusi koulu, Sisuntie 2, 95800 SIEPPIJÄRVI

Äkäslompolon liikuntahalli, Koulutie 2, 95970 ÄKÄSLOMPOLO

PRESIDENTINVAALIN ENNAKKOÄÄNESTYS 2018 (1. kierros/tarvittaessa 2. kierros)

Viikonpäivä Päivämäärä Kellonaika Paikka
Keskiviikko 17.1. / 31.1. 15:00-18:00 Sieppijärven uusi koulu
Keskiviikko 17.1. / 31.1. 9:00-18:00 Kolarin kunnanvirasto
Torstai 18.1. / 1.2. 12:00-18:00 Kolarin kunnanvirasto
Torstai 18.1. / 1.2. 9:00-18:00 Äkäslompolon liikuntahalli
Perjantai 19.1. / 2.2. 12:00-18:00 Kolarin kunnanvirasto
Lauantai 20.1. / 3.2. 12:00-15:00 Kolarin kunnanvirasto
Sunnuntai 21.1. / 4.2. 12:00-15:00 Kolarin kunnanvirasto
Maanantai 22.1. / 5.2. 12:00-20:00 Kolarin kunnanvirasto
Tiistai 23.1. / 6.2. 12:00-20:00 Kolarin kunnanvirasto

 

 

 

 


Kiertävän äänestysauton aikataulu

Viikonpäivä Päivämäärä Kellonaika Paikka
Torstai 18.1. / 1.2. 9.00 - 9.30 Lappean Loma, Lappeantie 251
Torstai 18.1. / 1.2. 10.00 - 10.30 Väylänpää, Lappean ja Koivumaantien risteys
Torstai 18.1. / 1.2. 10.50 - 11.00 Koivumaa, Koivumaantie 53
Torstai 18.1. / 1.2. 12.15 - 12.45 Nuottavaara, ent. koulun piha, Nuottavaarantie 11
Torstai 18.1. / 1.2. 13.00 - 13.10 Pasmajärvi, ent. kyläkaupan piha, Nuottavaarantie 61
Torstai 18.1. / 1.2. 13.40-13.50 Ruokojärvi, Aarre Ruokojärven piha, Lohinivantie 221
Torstai 18.1. / 1.2. 14.20-14.30 Taapajärvi, Martti Örnin piha, Lohinivantie 365a
Torstai 18.1. / 1.2. 15.30-15.50 Venejärvi, entisen kaupan piha, Venejärventie 190 b Varsinaiset äänestysalueet ja –paikat sekä äänestysaika

PRESIDENTINVAALIN VARSINAINEN ÄÄNESTYS 2018

Aika: Sunnuntai 28.1.2018 klo 9.00-20.00;
tarvittaessa II kierros sunnuntai 11.2.2018 klo 9.00-20.00

Äänestysalue Paikka
I Sieppijärvi Sieppijärven uusi koulu, Sisuntie 2
II Äkäslompolo Äkäslompolon liikuntahalli, Koulutie 2
III Vaattojärvi Vaattojärven koulu, Vaattojärventie 118b
IV Kolari Kolarin kunnanvirasto, Isopalontie 2
V Kurtakko Ylläsjärven koulu, Kotamäentie 1 b

Laitosäänestys

Ennakkoäänestys terveyskeskuksessa, Palvelukoti Tannassa, perhehoitokoti Onnelassa ja Palvelutalolla tapahtuu vähintään yhtenä ja enintään kahtena vaalitoimikunnan määräämänä päivänä ennakkoäänestysaikana.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoitettu, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kunnan keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi tehdä myös kotiäänestystä haluavan äänestäjän valitsema henkilö. Ilmoitus voidaan tehdä kirjallisesti kotiäänestyslomakkeella (os. Kolarin kunta, keskusvaalilautakunta, Isopalontie 2, 95900 Kolari) tai puhelimitse nro 0400 10 70 70 viimeistään tiistaina 16.1.2018 klo 16.00.

Kotiäänestys toimitetaan 17.1.-23.1.2018 sattuvana päivänä klo 9 – 20 välisenä aikana.

Kolarissa 27.12.2017

KOLARIN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Kuulutus pdf-tiedostona