Työllisyyshanke käynnistyy Kolarissa

27.06.2019

Kolarin kunnan alueella on käynnistynyt uusi Osaajia alueelle – monimuotoisia työmarkkinoita kehittämässä -hanke, jonka Kolarin kunta toteuttaa yhteistyössä Ranuan kunnan ja Lapin koulutuskeskus REDU:n kanssa. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Lapin Ely-keskus.

Hankkeessa pyritään luomaan tiivis yhteistyöverkosto alueen yritysten ja hankkeen toteuttajien välille. Hankkeen tarkoituksena on ratkaista yhteistyöverkon avulla työvoiman saatavuuteen liittyviä ongelmia ja pyrkiä pienentämään työttömyyttä. Lisäksi hankkeessa kehitetään keinoja löytää osaavaa työvoimaa, parannetaan työntekijöiden yhteiskäyttöä sekä luodaan mahdollisesti ohessa uusia työpaikkoja. Tärkeänä osana prosessia on selvittää yritysten tarpeita työntekijöiden osaamisen kannalta, jotta työelämälähtöisiä koulutus- ja työllistämispolkuja voidaan räätälöidä tukemaan näitä tavoitteita.

Hankkeen tiimoilta tullaan järjestämään alueen yrityksille avoimia infotilaisuuksia sekä erilaisia tapahtumia. Tilaisuuksissa ja tapahtumissa kerrotaan laajoista mahdollisuuksista ja työkaluista, joita voidaan hyödyntää hankkeen päättymisen jälkeenkin. Mikäli olet yrityksenä kiinnostunut työllistämisestä ja siihen liittyvistä ongelmista kuntamme alueella, on sinulla avoin pääsy hankeosallistujaksi ottamalla yhteyttä hankkeen yhteyshenkilöihin.

Myös työnhakijoihin pidetään hankkeessa aktiivisesti yhteyttä. Tavoitteena on madaltaa kohtaamisen kynnystä luomalla ympäristö, jossa työnhakija pääsee tutustumaan kasvokkain alueen työnantajiin.

Hankkeen kolme tärkeintä tavoitetta ovat:

 1. Tuntea alueen yritysten ja muiden työnantajien työvoima- ja osaamistarpeet sekä työympäristöt.
 2. Tukea työnantajien ja työvoiman kohtaamista sekä kehittää paikallista ja yksilöllisistä tarpeista räätälöityjä, joustavia ja työelämälähtöisiä työllistymis- ja koulutuspolkuja, jotka vahvistavat ammatillista moniosaajuutta.
 3. Tiivistää kasvualojen toimijoiden yhteistyötä henkilöstön yhteiskäytössä em. moniosaajuuden kautta ja auttaa näin työllistymään ympärivuotisesti.

Lisätietoa hankkeesta ja jatkossa myös lisätietoja löydät REDU:n nettisivulta: https://www.redu.fi/Osaajia-alueelle

Osaajia alueelle - monimuotoisia työmarkkinoita kehittämässä -hankkeeseen liittyvissä asioissa sinua palvelevat:

 • Kolarin kunta:
  • työllisyyskoordinaattori Robert Hawkins
  • puh. 040 489 5551
  • s-posti: robert.hawkins@kolari.fi
 • Ranuan kunta:
  • yhteyspäällikkö Katja Lindholm
  • puh. 040 664 3113
  • s-posti: katja.lindholm@ranua.fi
 • Lapin koulutuskeskus REDU:
  • projektisuunnittelija Anne Yläoja
  • puh. 040 642 8082
  • s-posti: anne.ylaoja@redu.fi