Kuva väylästä sunnuntaina 14.4.2024.

Tulvaturvallisuusopas

15.04.2024

Omatoiminen tulviin varautuminen – Opas Torniolaakson asukkaille

 

Tornionjoen alueella suurin tulvariski on keväisin, kun lumen sulamisen seurauksena järvet täyttyvät ja jokien virtaamat kasvavat suuriksi.

Tornionjoella ja Muonionjoella jääpadot voivat aiheuttaa suuria tulvia ja toisinaan niistä aiheutuu vahinkoja.

Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöt yleistyvät ja poikkeuksellisen suuria tulvatilanteita voi syntyä yhä useammin. Kansalaisten ja kiinteistönomistajien varautuminen tulviin on tärkeää tulvavahinkojen ehkäisemiseksi. Pelastusviranomaisilla on rajallisesti henkilöstöä ja kalustoa, joten laajassa tulvatilanteessa resurssit eivät riitä tulvatorjuntatoimenpiteiden suorittamiseen yksityisillä kiinteistöillä. Ihmisten pelastaminen on etusijalla pelastustoiminnassa. Tulvavaara-alueella sijaitsevien rakennusten suojaaminen on kiinteistönomistajien vastuulla.

Tämä tulvaturvallisuusopas on suunnattu erityisesti Tornionjokilaakson tulva-alueiden asukkaille. Oppaassa annetaan ohjeita siitä, mitä tulisi ottaa huomioon ja miten voi toimia ennen tulvaa, tulvan aikana ja sen jälkeen. Opas on laadittu yhteistyössä Lapin ELY-keskuksen, Norrbottenin lääninhallituksen sekä Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission kanssa.

Oppaan pdf-tiedostoa pääset lukemaan tästä.

Teksti: Omatoiminen tulviin varautuminen – opas Tornionlaakson asukkaille oppaan johdantotekstistä.