Tulvatiedote 5.6.

08.06.2020

Lapin ELY-keskus, Tulvakeskus ja Lapin pelastuslaitos tiedottavat

Tornionjoella tulvahuippu on ensi viikolla. Vielä on suuria vedenkorkeuksia muillakin vesistöillä, mutta pääosin vedenpinnat ovat laskemassa kohti kesävedenkorkeuksia. Lähi-
päivien sateet voivat hidastaa vedenkorkeuksien alenemista tai voivat jopa pysäyttää sen. Tornionjoen tulvasta on tulossa tavanomaista kevättulvaa hieman suurempi ja sa-teet voivat nostaa virtaamia ennustettua suuremmaksi. Kittilässä, Ivalossa ja muissakin Lapin vesistöissä pitkä ja poutainen sulamiskausi ja kylmä jakso tasasivat virtaamia jaalueet selvisivät laajemmilta tulvavahingoilta. Rovaniemellä koettiin harvinaisen suuri kevättulva, joka oli yhtä suuri kuin vuonna 1993.

Tornionjoella virtaamat alkavat vähitellen nousta ja tulvahuippu on ennusteen mukaan ensi viikon puolivälin vaiheilla. Tornionjoen vedenkorkeuksien odotetaan nousevan vielä. vaiheilla. Tornionjoen vedenkorkeuksien odotetaan nousevan vielä noin 30 - 50 cm. Tulva on suurempi kuin tavanomainen kevättulva, mutta se jää selvästi
pienemmäksi kuin vuoden 1968 ennätystulva. Tulvan suuruuteen vaikuttaa merkittävästi lähipäivien sateet ja sulamattoman lumen määrä Tornionjoen pohjoisella valuma-alueella Ruotsin puolella.

Lue koko tiedote täältä