Tiedote

05.12.2016

Tiedote
Vapaa julkaistavaksi heti

Suun terveydenhuollossa uusia järjestelyjä

Kolarin terveyskeskuksessa on ollut resurssivajausta hammaslääkäripalveluissa vuoden 2016 aikana, mistä johtuen hammaslääkäriin pääsy on pitkittynyt. Nyt vastaava hammaslääkäri on irtisanoutunut ja vasta virkaan valittu hammaslääkäri on ilmoittanut, että hän ei ota virkaa vastaan. Kunta suunnittelee ratkaisuja, joilla suun terveydenhuollon saatavuutta voidaan parantaa.

Vastaavan hammaslääkärin virka ja hammaslääkärin toimi ovat nyt haettavana ja täytetään 1.1.2017 alkaen. Joulukuun aikana kunnan omia hammaslääkäripalveluita täydennetään tarvittaessa ostopalveluilla tavoitteena jonojen purkaminen, johtava lääkäri Ulla Ylläsjärvi toteaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 20.12.2017.

Antti Määttä
kunnanjohtaja