Tiedote Kurtakkojärven vedenpinnan nostosta

12.02.2016

Kolarin kunnan, Lapin ELY-keskuksen ja Kurtakon kylän yhteishanke Kurtakkojärven kunnostamiseksi on käynnistynyt vuoden vaihteessa.

Kunnostuksen tavoitteena on parantaa Kurtakkojärven vesimaisemaa, hidastaa rehevöitymistä, vähentää rehevöitymisestä aiheutuvia haittoja sekä edistää vesi- ja ranta-alueiden virkistyskäyttöä. Tavoitteeseen pyritään vesisyvyyttä ja avointa vesipintaa lisäämällä, vesipinnan vaihtelua pienentämällä ja virtausjärjestelyillä.
Töiden yhteydessä kaivetaan virtauskanavia, ruopataan ranta-alueita ja rakennetaan pohjapato Vähäjokeen.

Pohjapato on valmistunut ja vedenpinnan nosto on aloitettu 11.2.2016.

Vedennousu tulee vaikuttamaan vesialueen käyttöön ja jäällä liikkujia kehotetaan erityiseen varovaisuuteen!

Lisätietoja:

Rakennusmestari Perttu Orava, Kolarin kunta, 040 489 5076
Työpäällikkö Teijo Lahdenperä, Maansiirtoliike Kyösti Kaihu Oy, 050 342 5971