Tiedote Aluetalousarvio ennustaa Kolarille kahta hyvin erilaista kasvun mahdollisuutta

08.06.2017

Kaivoshanke on jakanut mielipiteitä, sillä sen pelätään aiheuttavan haittaa kunnan tällä hetkellä tärkeimmälle elinkeinolle matkailulle. Aluetalousarvion perusteella alueen kokonaistalous kasvaa tulevina vuosina molemmissa vaihtoehtoisissa skenaarioissa.

Gaia Consulting Oy on toteuttanut Kolarin kunnan toimeksiannosta aluetalousarvion, jossa on kerätty Kolarin alueella toimivien 48:n elinkeinoharjoittajan näkemyksiä liiketoimintansa kehittymisestä vuosina 2017–2025 kahdessa eri vaihtoehdossa, joissa Hannukaisen kaivoshanke toteutetaan tai kaivosta ei toteuteta. Aluetalousarvio osoittaa, että Kolarin alueen kokonaistalous kasvaa kummassakin vaihtoehdossa, mutta niiden tulokset ovat kuitenkin hyvin erilaiset.

Kaivosvaihtoehdossa matkailuelinkeino pienenee, mutta vaihtoehdon taloudellinen vaikutus palkansaajille ja kunnalle on toista vaihtoehtoa suurempi. Vaihtoehdossa, jossa kaivosta ei toteuteta, matkailuelinkeino kasvaa voimakkaasti ja tuottaa enemmän työpaikkoja ja tuloja kolarilaisille yrityksille.

”Arvio perustuu elinkeinonharjoittajien omaan näkemykseen heidän liiketoimintansa kehittymisestä kahdessa eri vaihtoehdossa ja tarjoaa sidosryhmille tärkeää tietoa hankkeen taloudellisista vaikutuksista”, hankkeen vuorovaikutuksen ohjausryhmän puheenjohtaja Jarmo Kylmämaa sanoo.

Molemminpuolisen luottamuksen rakentamiseksi on tehtävä runsaasti töitä

Hannukaisen kaivoshankkeen vuorovaikutuksen ohjausryhmän työn tavoitteena on konfliktialttiuden hallinta ohjaamalla ja kehittämällä vuorovaikutusta. Ohjausryhmä varmistaa, että vuorovaikutusprosessi etenee ja että sidosryhmät keskustelevat sen vahvuuksista ja heikkouksista sekä kehittävät sitä. Ohjausryhmä on ohjannut arvion tekemistä ja siihen kuuluu kaivoshankkeen, matkailuelinkeinon, Äkäslompolon kyläyhdistyksen, Kolarin yrittäjien ja Kolarin kunnan edustajia.

”Kaivoshanke haluaa osaltaan tukea matkailun kehittymistä Kolarissa. Arvio kertoo siitä, miten matkailu pelkää kaivoshanketta. Meillä on paljon töitä luottamuksen kasvattamiseksi. Kaivosyhtiö on valmis pohtimaan matkailusektorin kanssa yhteisiä suunnitelmia matkailun kehittymiseksi Kolarissa”, Hannukainen Mining Oy:n hankkeenvetäjä päägeologi Jouko Pakarinen sanoo.

”Matkailu kasvaa voimakkaasti. Viime vuosien kasvu ja varsinkin ulkomaisten kävijöiden kasvu luo pohjaa jatkolle, mutta kasvuun tarvitaan kuitenkin investointeja. Matkanjärjestäjien ja matkailuyritysten silmissä kaivoshanke luo epävarmuutta. Arvion tulosten valossa investointi-ilmapiirin kehittymisen puolesta on tehtävä tosissaan töitä”, sanoo puolestaan Visit Ylläksen markkinointipäällikkö Janne-Juhani Haarma.

Vaihtoehtojen erot huomattavia

”On tärkeää tunnistaa riskit mutta myös eri toimialojen potentiaali. Aluetalousarvio tarjoaa tähän asti kattavinta tietoa kaivoshankkeen taloudellisista vaikutuksista”, kunnanjohtaja Antti Määttä sanoo.

”Yrittäjät arvioivat toimintaympäristönsä kehittymistä ja päättävät siitä, onko yrityksellä varaa investoida, palkata lisätyöntekijöitä ja pitääkö toimintaa sopeuttaa. Siinä mielessä yrityslähtöinen tarkastelu on erityisen arvokasta”, sanoo Mauri Kylmämaa Kolarin yrittäjistä.

”Aluetalousarvio tekee nähtäväksi matkailun potentiaalin. Yhteistä työskentelyä matkailun kasvun eteen tarvitaan”, sanoo Hanna Ylipiessa Ylläksen matkailuyhdistyksestä.

”Arvion tulokset ovat pitkälti odotusten mukaisia. Kolarissa tulee tehdä töitä, jotta vältämme kaikkein pahimman vaihtoehdon, jossa kummankaan vaihtoehdon hyödyt eivät toteudu, ainoastaan riskit”, Markus Kiili Äkäslompolon kyläyhdistyksestä toteaa.

”On tärkeää muistaa, että alustavan arvion mukaan Kolarin alueen talous kasvaa molemmissa skenaarioissa”, arvion toteuttaneen Gaia Consulting Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pasi Rinne sanoo.

”Erot skenaarioiden vaikutuksissa ovat kuitenkin huomattavia. Tulosten valossa Kolarissa kannattaa tarkkaan pohtia, mitä kunta haluaa tulevaisuudelta ja miten se varmistaa aluetalouden, kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kasvun. Riskinä on, että matkailualan investoinneille ei synny tarvittavaa luottamuspohjaa eikä kaivosta tule. Ohjausryhmä on muodostunut oivaksi kanavaksi käsitellä vaikeitakin asioita ja pohtia käytännön tasolla, miten Kolarissa voisimme poistaa epävarmuutta, lisätä tietoa ja rakentaa pohjaa positiiviselle investointi-ilmapiirille.”

Lisätietoja:

Pasi Rinne, Gaia Consulting Oy 0400-464127
Antti Määttä, Kolarin kunta 040-4895320
Janne-Juhani Haarma, Visit Ylläs 0400-411577
Mauri Kylmämaa, Kolarin Yrittäjät ry 0400-188444
Hanna Ylipiessa, Ylläksen Matkailuyhdistys ry 040-5709666
Markus Kiili, Äkäslompolon Kyläyhdistys ry 045-6064990
Jouko Pakarisen ollessa vuosilomalla lisätietoja saa sähköpostitse osoitteesta info@hannukainenmining.fi

Kolarin aluetaloudellinen arviointi - Alustavia tuloksia