Mainoskuva , jossa sormella osoittava henkilö sekä tekstiä, jonka otsikko Tehemä tästä numero.

Tehemä tästä numero

13.02.2024

Tehemä tästä numero

12 hyvän demokraattisen hallinnon periaatetta.

 

Kyselyn tulokset avattu – kysymyksiä, vastauksia, parannuksia toimintatapoihin, hyvän demokraattisen paikallisen hallinnon toteutumiseksi.

 

Kolarin kunta on Suomesta mukana ensimmäisten joukossa Eurooppa Neuvoston hyvän hallinnon arviointiprosessissa. Kolarin kunta haki Eurooppa Neuvoston hyvän hallinnon pilottiryhmään kesällä 2023 ja tuli valituksi mukaan kymmenen muun kunnan kanssa. Kyseessä on ensimmäistä kertaa Suomessa toteutettava Eurooppa Neuvoston laatima ja vahvistama hyvän julkisen hallinnon arviointiprosessi. Kysely on toteutettu 17 maassa.

Kolarin kuntaisilla oli mahdollisuus loppu vuodesta 2023 osallistua ja vaikuttaa kuntalaisille suunnatun kyselyn kautta Kolarin kunnan palveluihin. Kysely kartoitti kuntalaisten mielipiteitä kuntapolitiikasta ja palveluista: miten väittämät koskettivat sinua sekä kokemuksiasi kunnasta, jossa asut, vietät vapaa-aikaasi tai muuten vierailet. Pätevätkö väitteet erittäin hyvin, melko hyvin, melko huonosti vai erittäin huonosti? Kysely toteutettiin kolmelle kohderyhmälle: kuntalaiset, kunnan päättäjät sekä kunnan työntekijät (kysymykset olivat samoja, materiaalin vertailun mahdollistamiseksi kohderyhmien vastauslinkit poikkesivat toisistaan). Kullekin kohderyhmälle suunnatussa kyselyssä vastattiin kuhunkin hyvän demokraattisen hallinnon periaatetta koskeviin 12 (kahteentoista) väittämään vain kerran, yksi väite jokaista Euroopan neuvoston määrittelemää hyvän demokraattisen hallinnon periaatetta kohden.

Kyselyyn saatiin 290 vastausta, jotka HAUS Kehittämiskeskus Oy on kerännyt sekä koostanut yhteenvedoksi.

Kolarin kunnan tehtävä on ollut vuoden alusta alkaen ennen kyselyjen tulosten julkaisua jo kerätä Euroopan neuvoston laatimaan itsearvioitimateriaaliin dokumentaatiota. Kolarin kunnan tehtävä on täydentää itsearviointipakettia kyselyn vastausten perusteella, tunnistaa mitä tehdään hyvin ja missä pitää parantaa, todistaen myös edellä mainitut arviointimateriaaliin.

Kolarin kunnan luottamushenkilöistä sekä työntekijöitä kokoontuivat HAUS Kehittämiskeskuksen edustajien projektipäällikkö Kimi Koposen ja asiantuntija Päivi Nikanderin kanssa tutkimaan kyselen tuotoksia viime viikon lopulla.

Keskiviikkona ennen vastausten kimppuun hyökkäämistä Kimi Koponen ja Päivi Nikander saivat perehdytyksen Kolarin kuntaan Kylien Kolarin esittelyvideon kautta, jonka lisäksi hallintojohtaja Tiina Piirilä esitteli Kolarin kuntaa lukuina, tekninen johtaja Kullervo Lauri monitoimitalohanketta sekä kehitysjohtaja Nina-Maria Möykkynen Kolarin uutta elinkeino-ohjelmaa. Kimi ja Päivi puolestaan kävivät läpi ELoGE esityksen. Edellä kerrottujen lisäksi keskiviikkona paikalla olivat kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jarmo Kylmämaa, kunnanhallituksen puheenjohtaja Orvo Vaattovaara, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Johanna Koivumaa ja viestintäasiantuntija Marika Kumpurinne-Harju.

Keskiviikkona HAUS Kehittämiskeskus esitteli koostamansa vastaukset kohderyhmittäin sekä vertailut kuntalaisten ja luottamushenkilöiden vastauksien mielipidejakaumat. Suurimmat erot sekä tyytymättömyys kuntalaisten vastauksista löytyivät kyselyn kohdista 1, 2 ja 5. Mitä näissä kohdissa arvosteltiin asteikolla 1 – 5 (pätee erittäin huonosti – pätee erittäin hyvin):

1. Olen tyytyväinen mahdollisuuksiini vaikuttaa minua kiinnostaviin kunnallisiin päätöksiin.

2. Tässä kunnassa kuntalaisten mielipiteisiin reagoidaan päätöksenteossa. (Tukiväite: Jos olet antanut palautetta kunnallesi, olet saanut siihen vastauksen ja ratkaisun.)

5. Tämä kunta ajaa kaikkien kuntalaisten yhteisiä etuja. (Tukiväite: Ketään ei suosita kunnan päätöksenteossa).

Vastaukset herättivät paljon hyvää keskustelua sekä etsittiin syitä. Rakentavaan ja avoimeen keskusteluun siivittivät myös HAUS Kehittämiskeskuksen edustajien Kimin ja Päivin esittämät erinomaiset tarkentavat lisäkysymykset, joiden avustuksella oli helppo pureutua esillä oleviin kohtiin.

Torstai aamuna jatkettiin työskentelyä kyselyn tulosten kimpussa, paikalla olijoiden kokoonpanon hieman muuttuessa. Luottamushenkilöiden tilalle täydennystä toivat kunnanjohtaja Markku Vehkaoja ja sivistysjohtaja Juha Väisänen.

Torstaina käytiin läpi kokoonpanon hieman muuttuessa kertauksen luonteisesti torstaina käydyt vastausten vertaukset. Kunnanjohtaja Markku Vehkaoja ja sivistysjohtaja Juha Väisänen pitäessä myös omat esittely puheenvuoronsa.

Kyselyssähän oli mahdollista jättää myös avointa palautetta, ja näiden vuoro oli torstaina. Hieman jännittävissä tunnelmissa näitä vastauksia luonnollisesti oli odotettu. Avoimissa vastauksissa nousivat esille seikat, joiden oli arveltu vaikuttaneen keskiviikkona katsottuihin vastauksiin: nuorten pahoinvointi, Ylläs 3, kaivos, asuntopula ja loma-asunnot (kaavoitus). Virastotalolla vietetyn intensiivisen aamupäivän lopuksi tehtiin vielä yhteenveto ja kirjattiin johtopäätökset.

Aamupäivän uurastuksen jälkeen HAUS Kehittämiskeskuksen edustajia lähdettiin käyttämään tunturialueella asioiden äärellä. Virastotalolta alkanut tutkimus matka johdatti työryhmän ensimmäiseksi Ylläsjärven puolelle, jossa gondoliretken oppaana toimi Iso-Ylläs Oy:n toimitusjohtaja Mikko Virranniemi. Esille nousivat niin Ylläksen historia kuin tulevaisuuden suunnitelmat, näkymät ja alueen tarpeet. Varsinaisesti fyysinen näkymä Ylläksen huipulla ei kyseisenä päivänä ollut kirkas ja selkeä, joka rajoitti maisemien ihastelua. Useisiin kysymyksiin sai Mikko Virranniemi vastailla myös kyselyssä esille tulleisiin seikkoihin.

Ryhmä siirtyi maisematien kautta maisematien P-paikalla välipysähdyksen tehden Luontokeskus Kellokkaaseen, jossa asiakaspalvelusta Anneli Ovaskainen johti ryhmän opastetulle kierrokselle näyttelyihin. Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä istahdettiin luontokeskuksen kirjastoon tapaamaan Visit Ylläs Oy:n toimitusjohtaja Kati Vehmasta. Kati kertoi matkailun tilanteesta alueella tällä hetkellä sekä tulevaisuuden näkymistä.

Aikamoinen paketti kahdessa päivässä. Paljon hyvää ja konkreettista sekä käyttöön otettavaa uutta ideaa ja tapaa nousi tapetille.

Tämän pohjalta Kolarin kunta tuottaa itsearvioinnin loppuun sekä lähdetään hakemaan vastauksia, parannuksia toimintatapoihin, hyvän paikallisen demokratian toteutumiseksi.

 

Lisätietoja:
Kunnanjohtaja Markku Vehkaoja
Kehitysjohtaja Nina-Maria Möykkynen
Hallintojohtaja Tiina Piirilä

 

Kolarin kunnasta työpajaan osallistuivat: 
Markku Vehkaoja, kunnanjohtaja
Tiina Piirilä, hallintojohtaja
Nina-Maria Möykkynen, kehitysjohtaja
Juha Väisänen, sivistysjohtaja
Kullervo Lauri, tekninen johtaja
Marika Kumpurinne-Harju, viestintäasiantuntija
Orvo Vaattovaara, kunnanhallituksen puheenjohtaja
Johanna Koivumaa, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja
Jarmo Kylmämaa, kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Projektipäällikkö Kimi Koponen ja asiantuntija Päivi Nikander, HAUS Finnish Institute of Public Management Ltd

 

Teknininen johtaja Kullervo Lauri kertoo monitoimitalohankeesta.

 

Kehitysjohtaja Nina-Maria Möykkynen elinkeino-ohjelman kimpussa.

 

Keskiviikkona 7.2. koolla yllä olevan kuvan ryhmä: vasemmalta viestintäasiantuntija
Marika 
Kumpurinne-Harju, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jarmo Kylmämaa,
hallintojohtaja Tiina Piirilä
kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Johanna Koivumaa,
projektipäällikkö Kimi Koponen (HAUS Kehittämiskeskus Oy), 
asiantuntija Päivi Nikander
 (HAUS Kehittämiskeskus Oy), kehitysjohtaja Nina-Maria Möykkynen ja

kunnanhallituksenpuheenjohtaja Orvo Vaattovaara.

 

Torstaina 8.2. työryhmä kierroksella Ylläksellä. Ryhmää luotsaamassa Ylläsjärven
puolella 
ja gondoli ajelulle Iso-Ylläs Oy:n toimitusjohtaja Mikko Virranniemi.

 

Ylläksen huipulla. Kuvassa vasemmalta asiantuntija Päivi Nikander (HAUS Kehittämiskeskus Oy), 
Iso-Ylläs Oy:n toimitusjohtaja Mikko Virranniemi, kehitysjohtaja Nina-Maria Möykkynen,
kunnanjohtaja Markku Vehkaoja, projektipäällikkö Kimi Koponen (HAUS Kehittämiskeskus Oy)
ja 
hallintojohtaja Tiina Piirilä.

 

Kysyttävää ja puhuttavaa riitti. Kuvassa vasemmalta kehitysjohtaja Nina-Maria Möykkynen,
projektipäällikkö Kimi Koponen 
(HAUS Kehittämiskeskus Oy) ja asiantuntija Päivi Nikander 
(HAUS Kehittämiskeskus Oy).

 

Kysymyksiä ja vastauksia etsimässä. Kuvassa vasemmalta Iso-Ylläs Oy:n toimitusjohtaja 
Mikko Virranniemi ja kunnanjohtaja Markku Vehkaoja.

 

Luontokeskus Kellokkaassa, jossa asiakaspalvelusta Anneli Ovaskainen opastetusti
kierrätti 
ryhmän näyttelyiden läpi. 

 

Visit Ylläs Oy:n toimitusjohtaja Kati Vehmas kertoi ryhmälle alueen matkailun
näkymistä nyt ja tulevaisuudessa
.