Sieppijärven ja Vaattojärven koulujen yhdistämisestä syntyi kaksi esitystä

09.03.2018

Sieppijärven ja Vaattojärven koulujen tulevaisuutta pohtinut työryhmä sai työnsä päätökseen perjantaina 9.3., mutta ei löytänyt yksimielistä esitystä.
Työryhmän jäsenten enemmistö (kahdeksan kannattajaa) kannatti koulujen yhdistämistä ja opetuksen järjestämistä Sieppijärven koululla tämän vuoden elokuun alusta alkaen. Vähemmistön (kolme kannattajaa) esityksen mukaan koulut ja opetus pitäisi yhdistää vasta vuonna 2021.

Työryhmän enemmistön mukaan yhdistäminen on perusteltua lasten edun, opetuksen järjestämisen, opetussuunnitelman ja perusopetuslain tavoitteiden toteutumisen sekä taloudellisten tekijöiden perusteella.

Koko työryhmä esitti yksimielisesti, että koulukiinteistön tulevaisuudesta neuvoteltaisiin Vaattojärven kyläyhdistyksen kanssa.

Työryhmän esitystä käsittelee seuraavaksi sivistyslautakunta 20. maaliskuuta. Sen jälkeen asiaa käsittelee kunnanhallitus ja -valtuusto.

Työryhmä kokoontui kolme kertaa vertailemaan opetuksen järjestämisen vaihtoehtoja ja niiden hyviä ja huonoja puolia. Vaattojärven koulussa opiskelee tänä lukuvuonna 17 oppilasta, ja ennusteen mukaan määrä laskee lähivuosina.

Mikäli koulut yhdistetään, on Sieppijärven koulussa ensi lukuvuonna 47 oppilasta. Työryhmän enemmistön mukaan opetusryhmät olisivat silloin järkevän kokoisia, ja opetussuunnitelmaa pystyttäisiin toteuttamaan. Tällä hetkellä opetussuunnitelmaa on vaikea toteuttaa esimerkiksi liikunnan ja ruotsin kielen opetuksessa ja erityisopettajan työaikaa kuluu koulujen välillä kulkemiseen.

Työryhmän enemmistö piti oppilaiden kannalta hyvänä myös sitä, että samanikäisiä ikätovereita olisi luokassa enemmän.

Henkilökunnan määrä vähenisi yhdistyvässä koulussa 1,5 henkilötyövuodella. Vaattojärven koulukiinteistön ylläpitokulut ovat tällä hetkellä 19 000 euroa.

Yhdistämisen huonona puolena työryhmä näki koulumatkojen pitenemisen.

Työryhmä käsitteli myös kuntalaiskyselyn tulokset ja muut saadut mielipiteet. Kunnan verkkosivuilla torstaihin 8.3. saakka avoinna olleeseen kyselyyn vastasi 62 kuntalaista, joista suurin osa ei pitänyt koulujen yhdistämistä perusteltuna (72%).

Vastanneiden mielestä hyvää koulujen yhdistämisessä olisi kavereiden ja samanikäisten luokkatovereiden määrän lisääntyminen ja rahan säästyminen.

Huonoa yhdistämisessä olisi vastaajien mielestä arkiliikunnan väheneminen ja kuljetusten lisääntyminen, koulupäivien ja -matkojen piteneminen, suru oman koulun lakkauttamisesta, uhka kylän kohtaamispaikan menettämisestä ja harrastusten loppumisesta, kylän hiljeneminen, kodin ja koulun välisen yhteydenpidon heikkeneminen, Sieppijärven koulutilojen ahtaus, pelko koulukiusaamisesta sekä huoli Sieppijärven koulutilojen terveydestä.

Työryhmässä olivat mukana kunnanhallituksen puheenjohtaja Helena Kaikkonen-Tiensuu, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Esa Nordberg, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Piritta Unga, valtuustoryhmien edustajat Jarmo Kylmämaa, Orvo Vaattovaara, Mikko Lipponen ja Raimo Kumpurinne, kunnanjohtaja Antti Määttä, sivistysjohtaja Juha Väisänen, perusopetuksen rehtori Anna-Maria Palo, Vaattojärven koulun apulaisrehtori Saana Hietanen ja Sieppijärven koulun apulaisrehtori Ville Ikonen.

Vähemmistön esityksen kannalla olivat Saana Hietanen, Jarmo Kylmämaa ja Orvo Vaattovaara.

Kolarin kunta kiittää kyselyyn vastanneita kuntalaisia mielipiteistä.