Rajanylitys Suomeen -Crossing the border

22.01.2021

ARVOISA KOLARIN RAJANYLITYSPAIKAN KAUTTA MAAHAN SAAPUVA

Sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ja Lapin sairaanhoitopiirin infektioyksikön tartuntatautiviranomaiset suosittelevat vahvasti, että kaikki maahantulijat tulisivat koronavirustestiin.

Varaattehan ajan testaukseen Kolarin terveyskeskukseen osoitteessa Sairaalantie 4B, 95900 KOLARI.

Soita edeltävästi ja varaa aika.

maanantai-perjantai puh 040 489 5095 - testaukset kello 10-11 ja 14-15
lauantaisin ja sunnuntaisin puh 040 4895 090 - testaukset kello 13-14

Koronavirustesti tehdään pika-antigeenitestillä. Testin tulos valmistuu noin tunnissa.

ÄRADE RESENÄRER SOM ANLÄNDER TILL FINLAND VIA KOLARIS GRÄNSÖVERGÅNGSSTÄLLE 

Social- och hälsovårdsministeriets, Institutet för hälsa och välfärds och Laplands sjukvårdsdistrikts enheten för infektionssjukdomars smittsamsjukdom myndigheter rekommenderar starkt, att alla resenärer borde komma till coronavirustest.

Boka gärna tid via telefon till coronavirustest i Kolaris hälsovårdscentral, adress Sairaalantie 4B, 95900 KOLARI.

mondag till fredag numret +358404895095 - testning klo 10-11 och 14-15
lördag och söndag numret +358404895090 - testning klo 13-14

Coronavirustest tas med snabb antigen test. Testresultat är färdig inom en timme.

HONOURED PASSENGERS ARRIVING TO FINLAND VIA FRONTIER CROSSING POINT IN KOLARI

Ministry of Social Affair and Health, Finnish institute for health and welfare and Laplands Healthcare districts infectious Diseases Units communicable disease officials highly recommend that all passengers should take a coronavirus test.

Kindly book time to coronavirus test by phone from Kolari Medical Center, address Sairaalantie 4B, 95900 KOLARI

tests from monday to friday call +358404895095 - tests 10:00-11:00 and 14:00-15:00
tests from saturday to sunday call +358404895090 - tests 13:00-14:00

Coronavirus test is taken with instant antigen test. Test result is ready within one hour.