Kuvassa poika sihvilästä valmistettu kypärä päässään. Kypärässä hehkulamppu sekä teksti, joka kertoo kypärän olevan ideamittari.

Osallistuvan budjetoinnin ideointikysely

24.01.2024

Osallistu Kolarin kunnan osallistuvaan budjetointiin ja vaikuta!

 

Haussa Kolarin kunnan osallistuvan budjetoinnin kohde - Mihin sinun mielestäsi rahasumma pitäisi käyttää?

 

Vuoden 2024 talousarvioon on varattu 10 000 euron määräraha osallistuvaan budjetointiin. Nyt keräämme hyviä ideoita sen kohteeksi. Osallistu kyselyymme!

Etsimme vuodelle 2024 kohdetta, joka edistää kolarilaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä kunnan viihtyisyyttä, yhteisöllisyyttä ja elinvoimaa. Käytettävissä on 10 000 euroa ja kohteen on oltava sellainen, että se voidaan toteuttaa vuoden 2024 aikana. Osallistuvassa budjetoinnissa pääsevät ideoimaan ja äänestämään kaikki tänä vuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat kuntalaiset. Ehdotuksia voivat tehdä kolarilaiset yksityiset henkilöt, yhdistykset, yritykset tai muut ryhmät.

Miten osallistuva budjetointi toimii?

Osallistuva budjetointi alkaa avoimella verkkokyselyllä, jolla kerätään hyviä ideoita. Ideoita voi jättää myös täyttämällä paperisen lomakkeen Kolarin pääkirjastolla, kirjastoautossa ja kunnanvirastolla. Ideoiden keruuaika on 25.1. – 16.2.2024. Tulleista ideoista valitaan 3 – 5 jatkoäänestykseen. Äänestyksen voittanut ehdotus toteutetaan vuoden 2024 aikana.

Jätä ideasi ja osallistu kyselyyn täällä: Osallistuvan budjetoinnin ideointikysely kuntalaisille tai täytä paperinen lomake Kolarin kirjastolla, kirjastoautossa tai kunnanvirastolla.

 

Mitä on osallistuva budjetointi?

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan päätöksentekoon. Tässä tapauksessa päättämään tietyn rahasumman käytöstä. Sitä voidaan hyödyntää, kun tehdään päätöksiä esimerkiksi investoinneista tai palveluista. Tavoitteena on lisätä asukkaiden osallistumis ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä vuoropuhelua asukkaiden ja kunnan välillä.

Mihin rahasumma sinun mielestäsi pitäisi käyttää? Mitä asukkaat kaipaavat Kolariin?

Vastaa kyselyymme ja vaikuta!