Naapurien kuuleminen maisematyöstä

21.09.2018

Tiloille Luosupalo RN:o 3:30 ja Luosupalo I RN:o 96:6 haetaan maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista maisematyölupaa Hannukaisen ranta-asemakaavan RA- ja MU-alueella sekä Luosussa Ylläksen osayleiskaavan MU-, AT-, VR- ja RA-3-alueella.

Hakemuksen mukaan Hannukaisen alueella suoritetaan harvennushakkuu ja Luosun alueella harvennus- ja avohakkuu.

Naapuritilojen omistajilla ja haltijoilla (Tammi 96:18, Purola 3:67, Niesanmaa 3:76, Töppövilla 3:58, Paloniemi 3:28, Kolarin valtionmaa, Ylläs 893:10:1, Peruspuistola 3:75, Kaartola 3:55, Hannukainen 3:22, Kangas 3:23, Tervahauta 20:13, Varpula 20:9, Paloniemi 20:7, Koskiranta 3:64, Louhi 3:66) on mahdollisuus maankäyttö- ja rakennusasetuksen 65 §:n mukaisesti esittää maisematyölupahakemuksen johdosta kirjalliset huomautuksensa 28.9.2018 mennessä osoitteella:

  • Kolarin kunta, Rakennustarkastaja, Isopalontie 2, 95900 Kolari.

Hakemus asiakirjoineen on nähtävänä Kolarin kunnan rakennusvalvonnassa.

Rakennusvalvonta