Monitoimitalon suunnittelu jatkuu

27.11.2020

Monitoimitalo kirkonkylälle sai aikaan keskustelua valtuustoseminaarissa

Kolarissa suunnitellaan uuden ja nykyaikaisen monitoimitalon rakentamista vanhenevien rakennusten tilalle.
Remontoitavassa kunnossa kirkonkylällä ovat lukio, päiväkoti sekä Kolarin koulu, jossa toimivat tällä hetkellä luokat esikoulusta peruskoulun yhdeksänteen. Osassa rakennuksista on isompia ikään liittyviä ongelmia ja esimerkiksi päiväkodin tilat ovat lisäksi jääneet liian pieniksi ja tämän päivän vaatimustasoon nähden epäkäytännöllisiksi

Marraskuisessa valtuustoseminaarissa pohdittiin ryhmätöiden kautta kahta eri vaihtoehtoa rakennuskannan parantamiseksi. Asiaa on jo työstetty hankkeen ohjausryhmässä noin vuoden ajan, ja ohjausryhmä on päätynyt esittämään monitoimitalon rakentamista päättäjille.

Ensimmäinen vaihtoehto on rakentaa yksi iso rakennus, johon kaikki aiemmin mainitut toiminnot siirrettäisiin saman katon alle yhteen monitoimitaloon, yhteen uudisrakennukseen joka olisi kooltaan noin 5770 neliömetriä. Tämän kustannusarvio tässä vaiheessa on 14,7 miljoonaa euroa (alv 0%). Lisäksi kustannuksia tuovat tilojen kalustaminen sekä vanhojen rakennusten purkaminen.

Toinen vaihtoehto on yrittää osaltaan korjata vanhoja kiinteistöjä ja rakentaa uutta vaiheittain tarpeen mukaan useamman vuoden aikana. Tarkoista kustannuksista ei ole vielä tietoa jokaisen kiinteistön kohdalla.

Merkittävässä roolissa ovat molemmissa vaihtoehdoissa vaikutus kunnan talouteen pitkällä aikavälillä ja vaikutukset käyttäjien kannalta. Ovatko tilat toimivat ja terveelliset käyttäjien kannalta?

Monitoimitalo, kaikki saman katon alle

Monitoimitalon eduiksi nähtiin valtuutettujen joukossa esimerkiksi henkilökunnan hyödynnettävyys samassa rakennuksessa eri rooleissa, sekä kaikille yhteiset liikuntatilat. Yhden rakennuksen hoitokulut ovat pienemmät ja ennalta arvattavammat kuin usean erillisen. Iso kertainvestointi monitoimitaloon keskustelutti, hanke on taloudellisesti suurin kunnassa kautta aikojen ja voisi sitoa liiaksi kunnan taloutta.

– Kun uudisrakennus on valmistunut, niin oletetaan että siinä ei ole kymmeneen vuoteen korjauskuluja. Vanhoissa rakennuksissa korjauskulut ovat arvaamattomia, Lauri summaa monitoimitalon rakentamisen eduksi.

Yhden rakennuksen rakentamisen etuna ovat Laurin mukaan myös yhdessä käytettävät tilat, kuten opettajanhuoneet ja liikuntatilat. Lisäksi teknisiä tiloja ja esimerkiksi vessoja ja muita aputiloja tarvitaan vähemmän verrattuna useamman rakennuksen tekemiseen, jolloin kaikissa pitää olla omat ratkaisunsa.

Vaiheittain rakentaminen ja vanhan korjaaminen

Vanhojen rakennusten korjaaminen ja uusien rakentaminen hallitusti nähtiin taloudellisesti turvallisempana vaihtoehtona. Kustannukset jakautuisivat pitkälle ajalle tulevaisuuteen, mutta niiden kokonaismäärästä ei ole vielä varmaa tietoa. Kustannukset voivat nousta korkeiksi.
Varmuutta ei remontoinnissa ole koskaan siitä, saako vanhasta toimivaa ja terveellistä. Hajautetussa rakentamisessa ja korjaamisessa ei saada heti toimivia tiloja kaikille, vaan joudutaan aloittamaan huonokuntoisimmaksi arvioidusta rakennuksesta, jolloin muut odottavat ehkä vuosia.

Liikuntasali on tärkeä harrastusryhmille ja kulttuurin näyttämönä

Uuden koulun liikuntasalista on toivottu jopa 800–1000 neliömetrin kokoista. Iso salin voisi jakaa useampaan osaan eri ryhmien samanaikaista harjoittelua varten. Isoa salia voitaisiin käyttää myös teatterin, konserttien, elokuvien ja sirkuksen näyttämönä.
– Jos lukion rakennus puretaan pois, yksi liikuntapaikka vähenee, Kullervo Lauri muistuttaa.
Lukion rakennus on yksi heikkokuntoisimmista.
– Liikuntasalin rakentamiseen voi saada merkittävää tukea, jos se rakennetaan erillisenä rakennuksena. Tuki voi olla jopa 30 prosenttia rakentamiskuluista, Lauri kertoo pohdinnan tueksi.

Lopulliseen päätökseen vanhojen korjaamisesta tai kokonaan uuden rakentamisesta vaikuttavat merkittävästi kunnan talous ja kunnan muut investointitarpeet lähivuosina.Kunnanvaltuustossa- ja -hallituksessa käytyjen keskustelujen perusteella suunnitelmia ja hanketta pitää täsmentää ja selkeyttää vielä eri vaihtoehtoja.

Kunnanvaltuusto myönsi 10.11. kokouksessaan 580 000 euron suunnittelumäärärahan kunnan koulu- ja päivähoitotoimintojen sijoittamisen suunnitteluun vuodelle 2021. Työ jatkuu.

-toimittaja Petra Kannisto

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 10.11.2020

Kunnahallituksen pöytäkirja 24.11.2020, katso kohdasta 300, monitoimitalon suunnittelutilanne.

Lisämateriaalia hankkeesta, esimerkiksi oppilasmäärän kehitys, rahoitusvertailu ja luonnos asemapiirroksesta.