Monipaikkaisuuden merkitystä tutkitaan

03.02.2022

Kittilä, Enontekiö, Kolari ja Muonio ovat mukana tutkimushankkeessa, jossa tutkitaan monipaikkaisuutta Lapissa. Tuloksilta odotetaan uutta tietoa, jolla voi olla merkitystä Lapin matkailulle, sen elinkeinorakenteelle ja tilakannalle.

Lapin matkailualueille suuntautuu yhä enemmän etätyöntekijöitä. Tunturi-Lappiin on jo syntynyt etätyötiloja tarjoavia yrityksiä, ja useat mökkien ja kiinteistöjen omistajat ovat tehneet tiloihin muutoksia parempia etätyötiloja tarjotakseen. Kuitenkin tutkittavaa ja parannettavaa aiheesta löytyy, sillä osa Lapin vapaana olevista ja erityisesti etätyöläisiä kiinnostavista majoitusvaihtoehdoista hakevat vielä ratkaisuja – muun muassa sopivat työtilat, työrauha tai äänimaailma vaikuttavat etätyön ergonomiaan. Etätyötä tekevät voivat kaivata myös osittain erilaisia palveluita, kuin mitä matkailijoille on tällä hetkellä tarjolla.

Tilojen ja palvelujen kehittämisen näkökulmasta monipaikkaisuus kiinnostaa nyt myös suunnittelijoita. Sisustusarkkitehti SIO Kreetta Airila on saanut vuoden 2021 Bryggman-rahaston apurahan tutkimukseen monipaikkaisen työskentelyn merkityksestä Lapin matkailulle. Monipaikkaisuus tarkoittaa elämän sijoittumista ja etenkin työn tekemistä useammassa kuin yhdessä paikassa. Monipaikkaisuuden käsite koostuu eri paikoissa tapahtuvasta liikkumisesta, palveluista, työstä, harrastuksista, kokemuksista ja asumisesta.

Lappi valikoitui tutkimuskohteeksi täällä tehtävän etätyön lisääntymisen myötä sekä monimuotoisuutensa vuoksi, kun mökkiympäristöt on ensisijaisesti suunniteltu muuhun kuin etätyöhön ja toisaalta palvelurakenne voi olla pitkälti suunnattu matkailijoille. Taustatyönsä aikana Airila on huomannut, että aihe on selkeästi kiinnostava kuntatasolla ja myös yksittäisen elinkeinonharjoittajan näkökulmasta. Tilojen monikäyttöisyys voi nostaa kohteen käyttöastetta, ja järkevästi suunnitellut neliöt ovat myös ekologinen valinta.

Airila on valmistunut taiteen maisteriksi Aalto-yliopistosta vuonna 2015, ja sisustusarkkitehdiksi / muotoilijaksi Lahden muotoiluinstituutista (nyk. LABin muotoiluinstituutti) vuonna 2013. Vuodesta 2013 hän on työskennellyt sisustusarkkitehtina Workspace Oy:ssä, toimistossa, joka on erikoistunut työympäristöjen suunnitteluun.

”Työn muutos on aihealueena minulle intohimo. Olemme tottuneet siihen, että nykypäivän tietotyötä voidaan tehdä, missä vain ja miltei mihin aikaan tahansa. Pandemian myötä etätyöhön siirtyminen oli ennennäkemätöntä ja halu monipaikkaiseen työskentelyyn kasvaa entistä enemmän. Etätöihin siirryttiin myös sitä ennen karttaneissa yrityksissä niin yksityisellä kuin julkisella puolella ja huomattiin, kuinka se toimiikin monella alalla”, kuvaa Airila.

Airila on alkuvuodesta 2022 paikan päällä Lapissa tutkimassa ilmiötä parin kuukauden ajan. ”Kaikki kokemukset ja kehitysideat ovat erittäin tervetullutta tietoa. Kannustan kaikkia kiinnostuneita toimijoita olemaan yhteydessä aiheen tiimoilta.”, Airila kertoo. Kolarin kunnassa tutkimuksen yhteistyökumppanina toimii kunnan kehitys- ja elinkeinopalvelut, Kolke.

Lisätietoja antavat:

  • Kreetta Airila, kreetta.airila@gmail.com, puhelin 040 760 1232
  • Kolarin kehitys- ja elinkeinopalvelut, Kolke, kehitysjohtaja Nina-Maria Möykkynen, nina-maria.moykkynen@kolari.fi, puhelin 040 489 5007