Mistä minne joukkoliikenteellä?

14.03.2022

Vastaa ja vaikuta Tunturi-Lapin joukkoliikenneyhteyksien kehittymiseen! Liikkuminen Tunturi-Lapissa -kyselyllä kerätään alueen asukkailta ja matkailijoilta tietoa liikkumisen tarpeista alueella. Aikaa kyselyyn vastaamiseen kuluu noin 10 minuuttia. Kyselyyn vastaajien kesken arvotaan kaksi 200 €:n lahjakorttia alueen palveluihin. Arvonta suoritetaan 9.5.2022, voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Lue lisää kyselystä ja Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi -hankkeesta alla olevasta tekstistä.

  • Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi. 

EN: Answer and influence the development of public transport connections in Fell-Lapland! Getting around in Fell Lapland survey collects information about the needs of public transport connections in the area from residents and visitors of Fell Lapland. It takes about 10 minutes to answer the survey. Two gift cards of € 200 for the area's services will be raffled off among the respondents. The draw will take place on May 9, 2022, winners will be notified in person.

Tunturi-Lapissa selvitetään asukkaiden ja matkailijoiden joukkoliikennetarpeita

Uusien joukkoliikenneyhteyksien mahdollisuutta ja tarvetta Tunturi-Lappiin arvioidaan parhaillaan osana laajempaa kestävän liikkumisen kehittämistä alueella. Arvioinnin tueksi halutaan kuulla alueen asukkaita ja matkailijoita, jotta saadaan mahdollisimman kattava kuva Tunturi-Lapin asukkaiden ja matkailijoiden liikkumisen tarpeista.

Alueen kuntien yhteisessä Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi -hankkeessa (KeLiPa) on luotu verkkokysely Tunturi-Lapin asukkaille ja matkailijoille koskien liikkumista ja joukkoliikenneyhteyksiä alueella. Palveluiden kysynnän selvittäminen on yksi kyselyn tavoitteista. Kyselyyn vastaamalla on mahdollisuus vaikuttaa liikkumisen palveluiden kehittymiseen tulevaisuudessa.

Tunturi-Lapin kunnat luovat yhteisen kestävän liikkumisen strategian

Miten kestävää liikkumista tullaan edistämään seuraavien vuosien aikana? Kittilän, Kolarin, Muonion ja Enontekiön kunnat toteuttavat vuoden 2022 aikana yhteisen kestävän liikkumisen strategian, jossa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti Tunturi-Lapin kuntien mahdollisuuksia kestävän liikkumisen edistämiseen. Kunnat ovat saaneet Traficomin liikkumisen ohjauksen avustusta strategian toteutukseen. Strategia tukee alueen kuntia ja muita toimijoita kestävien liikkumisratkaisujen löytämisessä, niihin kannustamisessa ja kestävien liikkumisratkaisujen toteutuksessa. Nyt julkaistava kysely antaa tärkeää pohjatietoa strategiatyöhön, joka jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka.

Lisätietoja:

  • Hanna Ylipiessa, projektipäällikkö, Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi –hanke, Lapin yliopisto / Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti
  • s-posti: hanna.ylipiessa@ulapland.fi
  • puh. +358 40 574 9939

Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi – Kohti resurssiviisaita liikkumisen palveluita -hankkeen (EAKR, Lapin liitto) päätoteuttaja on Lapin yliopisto ja osatoteuttajana Kittilän kunnan Kideve Elinkeinopalvelut. Lisäksi yhteistyökumppaneita ja rahoittajia ovat Kolari, Muonio, Enontekiö, Inari, Sodankylä, Kemijärvi, Utsjoki, Matkahuolto ja Finavia. Hanke jatkaa Open Arctic MaaS -hankekokonaisuuden (2018–2019) aikana tehtyä työtä matkustamista tukevien digitaalisten palveluiden vakiinnuttamiseksi.