Miljoona roskapussia -kampanja sai suomalaiset liikkeelle

15.06.2023

Kolarilaiset keräsivät 241 pussillista roskia

 

Yli kaksi kuukautta kestänyt ympäristön roskaisuuden vähentämiseen tähdännyt siivouskampanja on tullut päätökseensä 14.6.2023. Kampanjan aikana suomalaiset ovat kirjanneet laskuriin yli 210 000 pussillista kerättyä roskaa.

“Vaikka miljoonaan ei päästy, ovat tulokset erittäin vaikuttavia. Olemme iloisia, miten moni suomalainen on lähtenyt talkoisiin mukaan, ja vaikka varsinainen kampanja-aika on nyt tältä keväältä päättynyt, roskien kerääminen jatkuu. Kampanja on myös herättänyt laajaa keskustelua ympäristöstä ja roskaamisen vaikutuksista”, kertoo vastaava tuottaja Pia Louhivuori.

Kampanjan aikana rakennettiin yhteisöllisyyttä
Yhtenä kampanjan tavoitteena on ollut rakentaa merkityksellisiä kumppanuuksia, joista hyötyvät kaikki osapuolet. Mukaan saatiin peräti 174 kaupunkia ja kuntaa sekä 30 järjestöä ja muuta tahoa, joiden panos yhteistyössä on ollut merkittävä.

”Yhteistyökumppanit ovat lähteneet kampanjaan upeasti mukaan. Ympäri Suomen on järjestetty siivoustalkoita, haastettu mukaan yhteisöjä ja kirjastoihin on saatu lainattavaksi roskapihtejä. Meitä on myös ilahduttanut palaute, jonka mukaan jo vuosien ajan vapaaehtoisesti roskia keränneet henkilöt ovat tunteneet saavansa lisää arvostusta työlleen”, iloitsee Louhivuori.

Kumppaneilta saadussa palautteessa kampanjaa on pidetty tärkeänä. Valtaosa heistä koki, että kampanja lisäsi yhteisöllistä toimintaa ja roskien määrä ympäristössä vähentyi näkyvästi. Iso osa palautteen antajista kertoi myös siivouskustannusten vähentyneen. Siivoustempausten yhteydessä löytyi useita laittomia kaatopaikkoja, jotka kunnat siivosivat puhtaaksi.

Miljoona roskapussia -kampanja järjestettiin 13.4.–14.6. Roskalaskuri suljettiin kampanjan päätöslähetyksen jälkeen, mutta sivustolle yle.fi/miljoonaroskapussia jää kuntakohtaiset tiedot kerätyistä pusseista.