Matkailun kasvuohjelma nytkähtää käyntiin

19.04.2018

Kolarin kunnanhallitus päätti tiistaina 17.4. osallistua matkailun markkinatutkimuksen tekemiseen 15 000 eurolla. Visit Ylläksen toteuttama tutkimus on ensimmäinen osa kunnan ja matkailutoimijoiden yhteistä matkailun kasvuohjelmaa.

Matkailu on kehittynyt Kolarissa viime vuodet voimakkaasti, ja kasvuohjelman avulla kunta haluaa saada ajantasaista tietoa toimialan nykytilasta, käydä keskustelua matkailuelinkeinon tavoitteista, olla tiiviisti mukana uuden markkinointistrategian valmistelussa ja laajentaa matkailun kasvua kaikkiin Kolarin kyliin. Kunnanhallitus jatkaa kasvuohjelman työstämistä seuraavassa kokouksessaan, johon mennessä selvitetään ohjelman laatimiseen tarvittavien asiantuntijapalveluiden hankinta kokonaisuutena.

Kolari lähtee mukaan Vähähiilinen Lappi -hankkeeseen, jonka tavoitteena on vähentää fossiilisen energian käyttöä ja kasvihuonekaasupäästöjä. Viestinnän ja verkostoitumisen avulla hankkeessa vaikutetaan myös kuntalaisten ratkaisuihin energian käytössä ja muussa kasvihuonekaasupäästöjä tuottavassa toiminnassa. Kunnanhallitus äänesti päätöksestä.

Kunnanhallitus päätti laajentaa viime vuonna käynnistetyn tilaohjelman kiinteistöstrategiaksi ja nimetä sille ohjausryhmän. Tilaohjelman tavoitteena on määritellä kiinteistöt, joita kehitetään, jotka säilytetään ja joista luovutaan. Ohjelman valmistelussa havaittiin, että kunta tarvitsee kiinteistöjen hallinnalle laajemmat tavoitteet ja vastauksia kysymyksiin, miten kiinteistöjä Kolarissa hoidetaan ja mitä palveluita kunta tuottaa itse. Strategia luovutetaan kunnanhallituksen käsittelyyn elokuuhun mennessä.

Kunnanhallitus päätti käynnistää työterveyshuollon tarjouskilpailun sekä vahvisti, että kunnan työntekijöiden kulttuuri- ja liikuntaetu myönnetään kaikille vähintään kolmen kuukauden yhtäjaksoisessa palvelussuhteessa oleville työntekijöille. Kolarin kunnanhallituksen kaikki päätökset löydät kunnan verkkosivuilta:
http://kolari.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=1223

Kunnanhallituksen jäsen Lea Kaulanen kertoo kokouksen kuulumiset tuoreeltaan Kolarin kunnan Facebooksivulla: https://www.facebook.com/kolarinkunta/videos/2290215924538518/

Lisää tietoa päätöksistä antaa kunnanjohtaja Antti Määttä, 040-489 5320.