Liikkumisrajoitukset voimaan Uudellemaalle

28.03.2020

Poliisi tiedottaa- Liikkumisrajoitukset voimaan Uudellemaalle

Kysymyksiä ja vastauksia liikkumisrajoituksista
Poliisille tulee tällä hetkellä erittäin paljon ja erilaisia arkielämään liittyviä yksityiskohtaisia kysymyksiä. Jokaiseen ei pystytä tällä hetkellä erikseen vastaamaan.

Kysymyksiä ja vastauksia koostetaan täverkkosivulle toistaiseksi jatkuvasti lisää ja vastauksia pyydetään hakemaan ensisijaisesti täältä. Jokaisen tulee miettiä, onko oma liikkuminen välttämätöntä

Rajoitetaanko liikkumista Uudellamaalla?
Kyllä. Maakuntaa koskevat liikkumisrajoitukset tulivat voimaan 28. maaliskuuta ja ovat voimassa 19. huhtikuuta 2020 saakka. Poliisi valvoo liikkumisrajoitusten noudattamista. Henkilön on annettava poliisin pyynnöstä selvitys liikkumisensa syystä.

Ketä liikkumisrajoitukset koskevat?
Liikkumisrajoitukset koskevat lähtökohtaisesti kaikkia, joilla ei ole erikseen perusteltua syytä liikkua Uudeltamaalta muualle Suomeen tai muualta Suomesta Uudellemaalle.

Tämä tarkoittaa sitä, että liikkumisrajoitusten tultua voimaan muualla kuin Uudellamaalla olevat eivät saa tulla Uudenmaan maakuntaan eivätkä Uudenmaan maakunnassa olevat saa poistua Uudenmaan maakunnasta.

Jokaisella on kuitenkin oikeus palata koti- tai asuinpaikkakunnalleen.

https://www.poliisi.fi/liikkumisrajoitukset