Leader-ryhmät, MMM ja Ruokavirasto allekirjoittivat sopimukset

14.02.2023

Leader-ryhmät allekirjoittivat sopimukset MMM:n ja Ruokaviraston kanssa

Maa- ja metsätalousministeriö, Ruokavirasto ja Leader-ryhmät allekirjoittivat sopimukset, jotka koskevat maaseudun paikallisten kehittämisstrategioiden toteuttamista. Sopimuksissa sovitaan ryhmien, ministeriön ja Ruokaviraston välisestä yhteistyöstä vuosille 2023–2027. Leader Tunturi-Lapin sopimuksen allekirjoittivat toiminnanjohtaja Ella-Noora Kauppinen ja hallituksen puheenjohtaja Manu Friman.

Kaikki Suomen 52 paikallista Leader-ryhmää allekirjoittivat oman sopimuksensa ohjelmakaudelle 2023–2027 Säätytalolla. Leader-ryhmät ovat maaseudun kehittämisyhdistyksiä, joissa ovat mukana alueen asukkaat ja aluetta kehittävät yhteisöt, kuten järjestöt ja alueen kunnat. Paikallisilla toimilla parannetaan maaseudun elinvoimaisuutta, kehitetään paikallisia palveluja ja elinkeinoja, tuetaan mikroyrityksiä ja yrittäjyyttä. Leader-ryhmät myöntävät EU-rahoitusta maaseudun kehittämishankkeisiin ja yritystukiin oman paikallisen kehittämisstrategiansa mukaisesti.

Leader-ryhmiä on kaikilla Suomen maaseutualueilla, ja Leader-rahoituksen piirissä on yhteensä runsaat 2,5 miljoonaa maaseutuasukasta.

Leader-toiminnalla eli yhteisölähtöisellä paikallisella kehittämisellä toteutetaan osaltaan Suomen EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa, mikä pitää sisällään myös maaseudun kehittämisen. Leader-toiminnan rahoitus koostuu EU:n maaseuturahaston, valtion ja kuntien rahoituksesta. Mukana on aina myös hakijoiden yksityistä rahoitusta.

Leader Tunturi-Lapin julkinen rahoitus viisivuotiskaudelle on 3 673 333 euroa. Koko Lappiin rahoitusta saadaan 15 539 033 euroa.

Tiedote Maa- ja metsätalousministeriön sivuilla.

Kuvassa vasemmalta maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen, Leader Tunturi-Lapin toiminnanjohtaja Ella-Noora Kauppinen, Leader Tunturi-Lapin hallituksen puheenjohtaja Manu Friman ja Ruokaviraston pääjohtaja Antti-Jussi Oikarinen.

Kuva Satu Mali.