Lapin kuntajohtajat ja Lapin liitto

29.06.2020

Kannanotto
Lapin kuntajohtajat ja Lapin liitto
23.6.2020

Lapin kuntajohtajat: korona-ajasta on otettava opiksi - Nopeat laajakaistayhteydet kaikkialle Suomeen ovat välttämättömyys

Nopeiden ja luotettavien yhteyksien välttämättömyys on koronaepidemian myötä korostunut koko Suomessa. Tehokkaat, luotettavat ja kapasiteetiltaan tulevaisuuden teollisuuden ja palveluiden tarpeita vastaavat tietoliikenneyhteydet ovat perusedellytys yritystoiminnan ja palvelujen digitalisoitumiselle sekä paikkariippumattomalle työskentelylle. Laajakaistan rakentaminen kaikkien ulottuville ovat koronaelvytystä parhaimmillaan. Nopeat yhteydet ovat myös perusedellytys kriisitilanteisiin varautumisessa ja huoltovarmuuden takaamisessa.

Lapin eri kuntien asukkaat eriarvoisessa asemassa

Lapin kuntajohtajat ovat huolissaan siitä, että Lapin kuntien asukkaat joutuvat eriarvoiseen asemaan asuinkuntansa perusteella. Kaikilla kunnilla ei ole mahdollisuutta rahoittaa laajakaistahankkeita ja valmisteilla olevassa laajakaistalaissa kuntien kustannukset ovat kasvamassa tukikelpoisuusalueen laajentumisen vuoksi.

Kuntajohtajat esittävät, että kuntien omarahoitusosuudesta tulisi kokonaan luopua ja valtion tuki tulee nostaa vähintään 66 prosenttiin. Lisäksi valtion rakentamiseen varaama rahoitus viisi miljoonaa euroa on riittämätön. Valtion tuki tulee taata kaikille ehdot täyttäville ja toteuttamiskelpoisille hankkeille.

Laajakaistarakentamisen tuen perusteet on tarkasteltava uudelleen ja tuen määrä on nostettava riittävälle tasolle

Uusi laajakaista laki ei saa heikentää asukkaiden tasavertaisuutta ja siksi valmisteilla olevassa laajakaistalaissa onkin korjattava siihen esitetyt kuntien maksuosuukriteerit.

Laajakaistarakentaminen on Lapissa saatu toteutettua vasta noin puoleen kunnista ja toteutumatta ovat monet laajat, harvaan asutut alueet, esimerkiksi Inarin, Savukosken ja Posion kunnat ovat vielä ilman laajakaistayhteyksiä. Näillä kunnilla ei ole ollut taloudellisia edellytyksiä toteuttaa hankkeita.

Uuden lausunnoilla olevan laajakaistalain perusteella mikään Lapin kunnista ei kuuluisi alimpaan kahdeksan prosentin maksuluokkaan. Tämä vaarantaa laajakaistarakentamisen, sillä tuen perusteet ovat epäoikeudenmukaiset Lapin kuntien kannalta, koska perusteissa ei huomioida kuntien laajuutta. Pitkistä välimatkoista johtuen rakennettavan verkon pituus per. asukas on Lapissa moninkertainen eteläisimpiin kuntiin verrattuna. Korkeampien rakentamiskulujen lisäksi uuden laajakaistalain asetusluonnoksen kriteerit nostavat Lapin kuntien maksuosuudet joko korkeimpaan tai toiseksi korkeimpaan luokkaan.

Vapaa-ajan asuntojen hyväksyminen laajakaistarakentamisen piiriin on myös tärkeä pienten, maaseutumaisten kuntien näkökulmasta. Kuntaosuuden perusteet onkin tarkasteltava niin, että ne huomioivat kuntien taloustilanteen sekä harvan asutuksen aiheuttamat lisäkustannukset

Lisätietoja:

Lapin kuntajohtajien puheenjohtaja, Sallan kunnanjohtaja Erkki Parkkinen, puh. 0400 393 987

Maakuntajohtaja Mika Riipi, puh. 044 767 4200