Lapin aluehallintoviraston tiedote 20.5.

20.05.2020

Tiedote
Lapin aluehallintovirasto
20.5.2020

Korona laskee – tulva nousee

Koronaviruksen osalta Lapissa näyttää rauhalliselta. Useiden viranomaisten työn painopiste on siirtymässä nyt tulevaan tulvatilanteeseen. Lapissa ensi viikon säät ratkaisevat tulvien suuruuden. Lapin alueellinen valmiustoimikunta kokousti keskiviikkona 20.5.2020 ja kokosi Lapin viranomaisten tilannekuvaa koronavirukseen ja Lapin tulviin liittyen.

Lapin molemmissa sairaanhoitopiireissä koronatilanne on rauhallinen. Testauskapasiteettiä riittää, joten lieväoireistenkin kannattaa hakeutua koronavirustesteihin, jotta viruksen leviäminen saadaan estettyä ja tartunnat minimoitua. Lapin valmiustoimikunta muistuttaa turvavälin pitämisestä ja yskimishygienian tärkeydestä.

Kesäkuussa alle 50 henkilön yleisötilaisuudet ovat sallittuja. Jos järjestelyissä noudatetaan THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta, myös 50—500 henkilön tilaisuuksia voi järjestää. Jokaisen tapahtumajärjestäjän pitää kuitenkin itse arvioida, miten se toteuttaa määräykset asiakasmäärien rajaamisesta, turvaetäisyyksistä ja hygieniaohjeistuksista toiminnassaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on antanut uudet ohjeet yli 70-vuotiaille koronavirustartunnan riskin vähentämiseksi. Yhteyttä läheisiin kannattaa pitää, mutta välttää lähikontakteja muiden ihmisten kanssa. Pitkäaikaissairauksia tulee hoitaa säännöllisesti terveydenhuollossa ja samoin sairastumisen yhteydessä ei saa koronapelon vuoksi pitkittää hoitoon saapumista. Lapissa sote-palveluiden käyttö on turvallista. STM:n ohje (15.5.2020) vierailukielloista terveydenhuollon yksiköissä sekä ympärivuorokautisen hoivan ja huolenpidon yksiköissä on voimassa. Tapauskohtaisesti voidaan harkita vierailuja turvajärjestelyin.

Lapin länsirajan rajanylitysliikenteen kasvu on jatkunut. Maasta toiseen matkustamista tulee viranomaisten mukaan edelleen välttää. Huolimatta matkustamiseen tehdyistä lievennyksistä, jokainen rajan yli tehtävä matka lisää riskiä levittää koronavirusta. Sisärajavalvonnan aikana rajanylityksen yhteydessä kaikille henkilöille tehdään rajatarkastus kansalaisuudesta riippumatta. Rajanylityspaikkojen ruuhkautumisen välttämiseksi, matkustajia pyydetään pitämään mukanaan henkilöllisyyden ja kansalaisuutta osoittavat asiakirjat sekä yleisesti pidättäytymään ainoastaan Valtioneuvoston suositusten mukaisessa matkustamisessa.

Lapin tulviin vaikuttaa toukokuun lopun sää

Lapin tulvat ovat alkaneet. Kaikissa vesistöissä virtaamat ovat jo nopeassa nousussa ja saavuttavat huippunsa kesäkuun alussa. Tornionjoki pitkänä jokena saavuttaa suurimman virtaaman vasta kesäkuun puolenvälin vaiheilla. Suurimmat tulvariskit tämän hetken ennusteiden mukaan näyttäisivät olevan edelleen Kittilässä ja Rovaniemellä sekä yksittäisissä kohteissa Pellossa. Torniossa ja Ivalossa rakennetut tulvapenkereet suojaavat hyvin, mutta myös näillä alueilla virtaamat ovat poikkeuksellisen suuret, jopa ennätys suuret ja siten tilannetta on syytä tarkkailla huolella.

Tulvien ajankohdat ja suuruus tarkentuvat sääennusteen tarkentumisen myötä ensi viikon aikana. Jos nyt alkanut lämmin sää jatkuu kesäkuulle asti, lumi sulaa nopeasti ja suurtulvan riski kasvaa merkittävästi. Jos toukokuun loppuun ennustettu sään selkeä viileneminen toteutuu, sulaminen hidastuu ja suurtulvilta voidaan säästyä.

Lapissa viranomaiset tekevät tiivistä yhteistyötä tulviin liittyen ja ovat hyvin varautuneita. Tulvariskialueilla asuvien kannattaa varautua kiinteistönsä suojelemiseen ja seurata tarkasti tulvatiedottamista esimerkiksi kuntien verkkosivuilla ja alueen mediassa.

Lue Lapin ELY-keskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen tiedote Lapin tulvatilanteesta 20.5.2020 (linkki). Tulvatiedote käännetään myös ruotsiksi ja englanniksi.

Tulvatilannekuvaa ja tulvaennusteita voi seurata valtakunnallisella www.ymparisto.fi/tulvatilanne -sivulla.

Lapin alueellinen valmiustoimikunta

Aluehallintoviraston lakisääteinen tehtävä on varautumisen yhteensovittaminen alueellaan ja siihen liittyvän yhteistoiminnan järjestäminen, valmiussuunnittelun yhteensovittaminen ja kuntien valmiussuunnittelun tukeminen. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa tilannetietojen jakamista, yhteisen Lapin alueellisen tilannekuvan ja -ymmärryksen luomista, alueellisten resurssien käytöstä sopimista, asiantuntija-apua ja toimien yhteensovittamista, sekä yleensä ottaen aluetason koordinaatiota, jotta päällekkäisyyksiltä vältyttäisiin.

Lapin valmiustoimikuntaan kuuluvat Jääkäriprikaati, Lapin lennosto, Lapin rajavartiosto, Lapin pelastuslaitos, Lapin poliisilaitos, Suojelupoliisi, Oulun hätäkeskus, Tornion tulli, Lapin ELY-keskus, Lapin liitto, Lapin sairaanhoitopiiri, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Rovaniemen seurakunta, Yle Rovaniemi, SPR Lapin piiri, Erillisverkot Oy, Napapiirin Energia ja Vesi, MPK/Pohjois-Suomen maanpuolustuspiiri, Pohjois-Suomen ELVAR-toimikunta sekä Lapin kuntien edustus.

Lisäksi valmiustoimikuntaan kuuluvat sihteeristö sekä viestintäjaos, johon on koottu Lapin alueen keskeisten viranomaisten ja toimijoiden viestinnän ammattilaiset.

Seuraava alueellisen valmiustoimikunnan kokous on keskiviikkona 27. toukokuuta 2020 klo 10.

Lisätietoja Lapin aluehallintovirastosta:

pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueen johtaja Joni Henttu, p. 0295 017 364, joni.henttu(at)avi.fi

peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen johtaja Kristiina Poikajärvi, p. 0295 017 375, kristiina.poikajarvi(at)avi.fi

opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueen johtaja Kaisa Post, p. 0295 017 355, kaisa.post(at)avi.fi

Lisätietoja Lapin tulviin liittyen:

ELY-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Alaraudanjoki Timo, p. 0295 037 282, timo.alaraudanjoki(at)ely-keskus.fi

Lapin pelastusjohtaja Markus Aarto, p. 040 4844000, markus.aarto(at)lapinpelastuslaitos.fi

Lisätietoja sairaanhoitopiireistä:

Lapin sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jukka Mattila, p. 050 572 6277, jukka.mattila(at)lshp.fi

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila, p. 040 352 1097, jyri.taskila(at)lpshp.fi