Kuntalisän tulosidonnaisuus poistuu

28.12.2017

Kolarin kunta maksaa vuoden 2018 alusta alkaen kotihoidontuen kuntalisää perheen tuloista riippumatta.

Kuntalisää maksetaan yhdestä alle kolmevuotiaasta kotona hoidetusta lapsesta 200 euroa kuukaudessa ja seuraavista alle kouluikäisistä lapsista 50 euroa kuukaudessa Kolarissa kirjoilla oleville perheille, joiden lapset eivät ole kunnan järjestämässä päivähoidossa.

Vuonna 2017 kotihoidontuen kuntalisää sai noin 35 kolarilaisperhettä. Vuonna 2016 kuntalisää maksettiin keskimäärin 25 kolarilaisperheelle. Kolari aloitti kotihoidontuen kuntalisän kokeiluna vuonna 2013.

Tulosidonnaisuuden poistamisesta päätti Kolarin kunnanvaltuusto 14.12.2017.