Kunnon mummola saapuu Kolariin

11.01.2019

SuomiMies seikkailee ja Kunnon Mummola -tapahtumat saapuvat Kolariin – Uutena mukana on myös maksullinen luuntiheysmittaus.

Terveysliikuntatapahtumat SuomiMies seikkailee ja Kunnon Mummola saapuvat Kolarin kunnanvirastolle keskiviikkona 30.1.

  • Yli 65-vuotiaille suunnattu Kunnon Mummola järjestetään kello 9-12 ja
  • 18–64-vuotiaille suunnattu SuomiMies seikkailee järjestetään kello 14–19.

SuomiMies kannustaa kaikkia Kolarin 18–64-vuotiaita pitämään huolta jaksamisestaan!

SuomiMies seikkailee -tapahtumassa kannustetaan työikäisiä kiinnittämään huomiota omaan arkeen ja erityisesti työssä ja vapaa-ajalla jaksamiseen. Tutkimusten mukaan hyvä fyysinen kunto auttaa selviämään paitsi työn fyysisestä myös psyykkisestä rasituksesta. Vastaavasti alentunut kunto – erityisesti kestävyyskunto – on yhteydessä koetun uupumuksen lisääntymiseen. Terveyden ja työkyvyn ylläpitämiseksi ei tarvita urheilullisia urotekoja. Jo säännöllinen liikunta ja päivittäinen arkiaktiivisuus riittävät pitämään työkyvyn ja kunnon sellaisella tasolla, että virtaa riittää niin töissä kuin vapaa-ajalla.

Tapahtumassa testataan ilmaiseksi, hikoilematta ja hengästymättä kehonkoostumus, puristusvoima sekä kestävyyskunto. Tapahtuma on suunniteltu iltapäivätapahtumaksi, jotta mahdollisimman moni työssäkäyvä pääsisi paikalle. Kun terveyskuntotestit on käyty, tuloksista tehdään yhteenvetoraportti, josta näkee oman tilanteen kokonaiskuvan. Halutessaan tuloksista saa henkilökohtaista palautetta. Terveyskunnon mittaukset vievät kaiken kaikkiaan noin 30 minuuttia/hlö. Paikalle ei kuitenkaan kannata tulla kiireessä, sillä testipisteisiin voi joutua jonottamaan. Mittaukset eivät hikoiluta eikä hengästytä, joten paikalle voi tulla tavallisissa vaatteissa. Kehonkoostumusmittaus tehdään avojaloin.

Kunnon Mummolaan ovat tervetulleita kaikki yli 65-vuotiaat kolarilaiset – niin mummot kuin papatkin!

Kunnon Mummolassa tarjotaan mahdollisuus osallistua toimintakykyä arvioiviin testeihin. Testit ovat nopeita, helppoja ja ennen kaikkea turvallisia. Testeihin ei tarvitse valmistautua erityisemmin – joustavat vaatteet riittävät. Neljän tasapainoa ja toimintakykyä arvioivan testin lisäksi Kunnon Mummolassa on mahdollista mittauttaa kehonkoostumus. Kehonkoostumuksesta nähdään muun muassa rasvan ja lihasten määrä sekä kehon nestetasapaino. Mittaus tehdään avojaloin, joten aamulla kannattaa pukea helposti riisuttavat sukat. Huomioitavaa on myös se, ettei mittaus onnistu sukkahousujen kanssa. Testipisteiden toteutuksesta ja palautteenannosta vastaavat Lapin Ammattikorkeakoulun fysioterapia- ja geronomiopiskelijat.

Osallistujille tarjotaan kahvit.

Tapahtumissa mukana myös maksullinen luuntiheysmittaus

Molemmissa tapahtumissa on mahdollisuus maksulliseen luuntiheysmittaukseen luotettavalla, nopealla ja helpolla testillä. Mittaus tehdään Bindex-ultraäänimittarilla säären kohdalta paljaalta iholta. Mittaukseen ei tarvitse valmistautua. Itse testi kestää vain puolisen minuuttia, mutta mittauksen yhteydessä ammattitaitoinen mittaaja antaa runsaasti tietoa ennaltaehkäisyn kulmakivistä kuten luustoliikunnasta, kalsiumista, D-vitamiinista ja proteiinista. Mittaukseen ja keskusteluun kuluu aikaa 20–30 minuuttia, minkä vuoksi on suositeltavaa varata aika etukäteen.

  • Ajan voi varata numerosta 040-8329 321 / Iida Kallo tai laittamalla sähköpostia osoitteeseen iida.kallo@lapinliikunta.fi

Mittauksen hinta on 35 euroa/henkilö (käteismaksu). Luuntiheysmittaukset suorittaa HealthEx Terveysliikuntapiste Rovaniemeltä.
Molempien tapahtumien toteutuksesta vastaavat alueellinen liikuntajärjestö Lapin Liikunta ry sekä Kolarin nuoriso- ja liikuntatoimi. SuomiMies seikkailee -konseptista vastaa Kunnossa kaiken ikää -ohjelma.

Tapahtumiin on vapaa pääsy – tervetuloa mukaan!

Lisä tietoa tapahtumista antaa

Lapin Liikunta ry
Terveysliikunnan kehittäjä Iida Kallo
p. 040 8329 321, iida.kallo@lapinliikunta.fi
SuomiMies seikkailee -kotisivut