Kuvassa Kolarin kunnanjohtaja Markku Vehkaoja ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jarmo Kylmämaa

Kunnanvaltuustossa 22.2.2024

23.02.2024

Kunnanvaltuustossa 22.2.2024

 

Kunnanvaltuusto kokoontui torstaina 22.2. ensimmäisen kerran vuodelle 2024.

Valtuuston kyselytunnilla viranhaltijat pääsivät vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

 • Lakkaako vuodeosaston toiminta? Jos lakkaa niin mitkä ovat jatko toimenpiteet vanhustenhoivan hoitopaikkojen suhteen? Missä vaiheessa on Sote kiinteistöjen yhtiöittäminen?
 • Onko akuuttiin ja monta vuotta kestäneeseen asuntopulaan tapahtumassa jotakin?
 • Minkälaista ammattiin valmistavaa koulutusta on tällä hetkellä Kolarissa?
 • Mikä on tilanne sairaalanniemessä sijaitsevan entisen lääkärintalon myynnin ehtojen toteutumisessa?

Kunnanvaltuustolle käsiteltäväksi tulleet esityslistan mukaiset asiat käsiteltiin yksimielisesti ja kunnanhallituksen tekemien ehdotusten perusteella.

Kunnanvaltuuston käsittelyssä oli muun muassa Äkäslompolon asemakaavan niin sanotun Helukan alueen Ahonlenkin ja Helukantien jatko-osan rakennuspaikkojen myyntihintojen määrääminen. Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan kunnanhallituksen päätösehdotuksen.

 • Alueelle tulee yhteensä 24 uutta omakotitalo ja 2 rivitalojen rakennuspaikkaa. Myyntiin tulevien tonttien koot ovat välillä 1170 m2 – 3130 m2, suurimmat yli 3000 m2 tontit on kaavoitettu rivitalotonteiksi.
 • Tonttien hinnat on määritelty kaavallisen tarkastelun ja maastokatselmuksen perusteella.
 • Myyntiin tulevien tonttien hinnat löytyvät kunnanvaltuuston pöytäkirjasta.
 • Aikaikkuna tonttien varaamiselle kevät 2024.
 • Syksyllä 2023 aikaisin tulleen lumen vuoksi alueella jäi kesken vesihuollon työt ja sen seurauksena pintatöiden viimeistelyt jäivät tälle vuodelle. Alueelle voidaan alkaa rakentamaan kun kadunrakentamisen ja infran valmistuminen on hyväksytty ja hyväksytysti vastaanotettu. Määräaika valmistumiselle on 30.6.2024.
 • Alueen rakennuspaikat tulevat yleiseen hakuun kevään 2024 aikana. Samasta tontista kiinnostuneiden kesken suoritetaan arvonta.

Ehdotuksen mukaiset päätökset tehtiin myös seuraavista asioista ja ne jatkavat prosessi seuraavaan vaiheeseen:

 • Ylläsjärven asemakaavan laajennus, koskien määräalaa 273-402-3-75-M602.
 • Äkäslompolon asemakaavan muutos ja laajennus, koskien kortteleita 450 – 452 sekä VL-, VR- ja katualueita.
 • Äkäslompolon asemakaavan muutos ja laajennus, koskien kortteleita 81– 83 sekä kiinteistöä 273-402-41-109.

Hallintosääntö liitteineen tulee voimaan 1.3.2024 lukien. Siltä osin kuin hallintosääntömuutokset koskevat perustettavan tarkastusinsinöörin toimivaltuuksia, astuu hallintosääntö voimaan sen jälkeen, kun virka on perustettu kunnanvaltuustossa. Virka perustetaan kuluvan vuoden aikana.

Vuonna 2023 tehdyt valtuustoaloitteet ja kuntalaisaloitteet merkittiin tiedoksi.

Kunnanvaltuutetut jättivät kaksi aloitetta:

 • Mikko Lipponen jätti aloitteen koskien Kolarin kirkonkylän yleisilmeen parantamisesta, että kunta suunnittelee purkukuntoisten rakennusten eteen esimerkiksi lavaste taloja, jotka voisivat olla Tornionjokilaaksolaisen perinteen mukaisia.
 • Ahti Hiltusen aloite koskee selvityspyyntöä Redun toiminnasta Kolarissa.

Kunnanvaltuuston pöytäkirja tulee luettavaksi kolari.fi -sivustolle.

Valtuusto liven tallenne nähtävillä 14 vrk.

 

Kuvassa kunnanjohtaja Markku Vehkaoja ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jarmo Kylmämaa.

 

Kuvassa kunnanvaltuutettu Ahti Hiltunen.

 

Kuvassa kunnanvaltuutettu Ahti Kemi.

 

Kuvassa kunnanvaltuutetut Veli-Pekka Uusitalo ja Kari Koivumaa.

 

Kuvassa kunnanvaltuutetut Ira Pääkkölä ja Raimo Kumpurinne.