Kuvituskuva puheenjohtajan nuijasta kunnanvaltuuston päätöstiedotteessa.

Kunnanvaltuusto 13.11.

14.11.2023

Kunnanvaltuustossa päätettiin kiinteistöveroprosenteista

 

Kunnanvaltuusto päätti vuoden 2024 tulovero- ja kiinteistöveroprosenteista kunnanvaltuuston kokouksessa Ylläsjärvellä 26.10.2023. Kyseisellä hetkellä Valtiovarainministeriössä oli valmisteilla lakiesitys missä esitetään, että maapohjan veroprosentti eriytettäisiin yleisestä kiinteistöveroprosentista. Esitys etenee eduskunnassa ja esitetty toimenpide edellyttää maapohjan veroprosentin eriyttämistä yleisestä kiinteistöveroprosentista. Jatkossa maapohjan kiinteistöveroprosentin vaihteluväli olisi siten 1,30 – 2,00 %. Lakiesityksessä yleisen maapohjan kiinteistöveroprosentin alaraja korotetaan 0,93 prosentista 1,30 prosenttiin vuoden 2024 alusta alkaen.

Kolarin kunnan yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,03 %, joten kunnan täytyi määrittää maapohjan kiinteistöveroprosentti välille 1,30 – 2,00 % vuoden 2024 alusta alkaen.

Kunnanvaltuusto päätti kiinteistöveroprosenteista kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Kunnanvaltuustossa 26.10.2023 tehdyt päätökset muiden kiinteistöveroprosenttien osalta pysyivät aikaisemmin tehdyn päätöksen mukaisina, lisänä eriytetty kiinteistöveroprosentti maapohjalle.

Kolarin kunnan kiinteistöveroprosentit vuodelle 2024

 • yleinen kiinteistöveroprosentti 1,03
 • maapohjan kiinteistöveroprosentti 1,30
 • vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,47
 • muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentit 1,50
 • yleishyödylliset yhteisöt 1,00
 • muiden voimaloiden veroprosentit 3,00
 • rakentamaton rakennuspaikka 2,00

Kunnanvaltuuston kokouksen koko pöytäkirja luettavissa kolari.fi -sivustolta.

Hybridinä toteutetun kunnanvaltuuston kokouksen tallenne katsottavissa 14 vuorokautta.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Miten maapohjan verotusarvo määräytyy?
Tonttien eli maapohjan verotusarvot perustuvat kuntakohtaisiin tonttihintakarttoihin ja Verohallinnon arviointiohjeisiin. Maapohjasta maksetaan veroa tavallisesti yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan.

Verotusarvoon vaikuttavat maapohjan

 • käyttötarkoitus
 • rakennusoikeus
 • sijainti
 • liikenneyhteydet
 • sopivuus rakennustarkoituksiin
 • kunnallisteknisten töiden valmiusaste
 • kohtuullinen hinta, joka perustuu paikkakunnan vastaavien kiinteistöjen hintatasoon vapaassa kaupassa.

Tavoitteena kiinteistöverotuksessa on, että tontin verotusarvo olisi 75 % tontin käyvästä arvosta eli aluehinnasta. Rakennusmaan verotusarvo on kuitenkin koko maassa vähintään 0,75 euroa neliömetriltä. Verotusarvo voi nousta, jos aluetta on kaavoitettu tai kaavanmukainen rakennusoikeus muuttuu.

Lähde: vero.fi