Kuvituskuva päätöksenteossa käytettävästä nuijasta.

Kunnanhallitus 28.8.

30.08.2023

Kunnanhallitus 28.8.2023

 

Kunnanhallituksen esityslistalla oli monia asioita käsiteltävänä; niin hallintosääntöä, viestintäsuunnitelmaa, kriisiviestintäohjetta, puolivuotisraportteja kuin osavuosikatsaus.

Kolarin kunnan hallintosääntöä on päivitetty kevään aikana. Kuntalain 90 § 3 momentti voimaantulostaan 1.3.2023 lukien velvoittaa kunnat muuttamaan hallintosääntöään poikkeusolojen ja normaaliolojen häiriötilanteita silmällä pitäen 30.9.2023 mennessä. Kunnanhallitus päätti omalta osaltaan hyväksyä päivitetyn hallintosäännön liitteineen. Hallintosääntö menee vielä kunnanvaltuuston käsiteltäväksi ennen lopullista voimaan tuloa 1.10.2023 alkaen.

Kokouksessa käsiteltiin myös kunnanjohtajan viran hoitamista kuin hallintojohtajan viran täyttämistä.

Kunnanjohtaja asiassa päätettiin, että Kristiina Tikkalan on palattava hoitamaan kunnanjohtajan virkaa 18.9.2023 lukien ja toimitettava Kolarin kunnalle palkkalaskelmat ansiomenetysten korvausten maksamista varten 11.9.2023 mennessä.

Hallintojohtajan virkaan tuli kaiken kaikkiaan yhdeksän (9) hakemusta. Haastatteluryhmä kutsui haastatteluun kaksi hakijaa, Tiina Nikander-Koivukankaan ja Tiina Piirilän. Haastatteluryhmä esitti kunnanhallitukselle koulutuksen, kokemuksen sekä henkilökohtaisten ominaisuuksien vuoksi virkaan Tiina Piirilää. Kunnanhallitus päätti esityksen mukaisesti esittää kunnanvaltuustolle, että hallintojohtajan virkaan valitaan VTM Tiina Piirilä. Hallintojohtajan viran täyttämistä käsitellään seuraavassa kunnanvaltuustossa.

Koko pöytäkirjan löydät  kolari.fi -sivustolta.