Kunnanhallitus 12.12.

13.12.2023

Kunnanhallitus 12.12.

 

Usea asia tapahtuu tässä kohtaa vuotta viimeistä kertaa juuri sille vuodelle, niin myös näillä näkymin Kolarin kunnanhallitus kokoontui eilen tiistaina viimeisen kerran vuodelle 2023.

Kokouksessa käsiteltiin muun muassa:

Ylläksen osayleiskaavan muutosta. Kunnanhallitus päätti tilata osayleiskaavatyöhön täydennyksenä Natura-selvityksen ja kulttuuriympäristöselvityksen kaavakonsultti Sweco Finland Oy:ltä. Kaavaehdotuksen käsittelyyn palataan kun selvityksen valmistuttua.

Kokouksessa käsiteltiin kesäkuussa jätetty valtuustoaloitetta koskien Kolarin kunnan asuntopulaa. Asian eteenpäin viemiseksi kokouksessa päätettiin nimetä työryhmä, jonka tehtävänä on asunto-ohjelman laatiminen. Asunto-ohjelman osana laaditaan myös ankkurivuokrauksen periaatteet. Kunnanhallitus nimesi työryhmään Johanna Kiilin ja Orvo Vaattovaaran sekä työryhmän puheenjohtajaksi kunnanjohtajan. Määräaika asunto-ohjelman ja ankkurivuokrauksen periaatteiden laatimiselle on 30.11.2024.

Kolarin kunnan uusi elinkeino-ohjelma on kunnanvaltuuston päätöstä vaille valmis. Elinkeino-ohjelmaa käsitellään torstaina 14.12. kunnanvaltuustossa. Kunnanhallituksella on kokouksessaan tehtävänä asettaa elinkeinotoimikunta toimintakaudelle 1.1.2024 – 31.5.2025. Varsinaisten jäsenten määräksi päätettiin 13 ja yleisvarajäsenten määräksi 2.
         Kunnanhallitus nimesi toimikuntaan seuraavat henkilöt: Heli Laukkanen, Mirja Visuri, Simo Rundgren, Stiina-Kaisa Räisänen, Raimo Kumpurinne, Veli-Pekka Uusitalo, Niina Uusitalo sekä 1. varajäseneksi Johanna Koivumaa ja 2. varajäseneksi Kari Koivumaa. Puheenjohtajana toimii Simo Rundgren ja varapuheenjohtajana Heli Laukkanen.


         Elinkeinotoimikunnan tehtäviksi määriteltiin:

  • kokoontuu sovitusti kehittämään, arvioimaan ja suunnittelemaan elinkeino-ohjelman toimintoja
  • toimii linkkinä luottamusjohdon ja elinkeinoelämän välillä
  • linjaa tarpeita, jotka liittyvät maankäytön suunnitteluun elinkeinon näkökulmasta
  • elinkeino-ohjelman ohjaus ja asiantuntijuus.

Kunnanhallituksessa oli esillä myös monia muita asioita. Lue koko pöytäkirja kolari.fi -sivuston päätöksenteko osiosta.