Kunnanhallituksessa tiistaina 8.8.

09.08.2023

Kunnanhallituksen esityslistalla oli eilen paljon asioita. Koko pöytäkirjan voit lukea kolari.fi -sivustolta.

Kunnanhallituksessa käsiteltiin muun muassa seuraavia asioita:

Ilmastosuunnitelman laatiminen

Ilmastolakiin on 1.3.2023 tullut voimaan muutos, jonka myötä lakiin sisällytettiin kunnille velvoite laatia ilmastosuunnitelmat. Ensimmäinen ilmastolain mukainen suunnitelma tulee valmistua viimeistään valtuustokaudella 2025–2029.

Laki edellyttää, että suunnitelmassa on oltava
• tavoite kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämisestä kunnassa
• toimet, joilla kasvihuonepäästäjä vähennetään kunnassa
• tiedot kasvihuonepäästöjen kehityksestä kunnassa
• tiedot suunnitelman toteutumisen seurannasta sekä muut edellä kerrottujen kohtien tarpeelliseksi katsotut seikat

Ympäristöministeriö myöntää valtionavustusta ilmastolain mukaisten ilmastosuunnitelmien valmisteluun määrärahojen puitteissa valtuustokaudella 2021–2025. Kunnanhallitus päätti nimetä työryhmän, johon kuuluvat kunnossapitomestari, kehitysjohtaja ja kunnanjohtaja. Työryhmän työskentelyaika on 9.8.–31.1.2023, jonka aikana sen tehtävä on laatia avustuhakemus vuoden 2024 avustushakuun. Ilmastosuunnitelman laadinnassa käytetään ulkopuolista konsulttia.

Kuntalaisaloitteista pöydällä olivat

Padelkentän rakentaminen, josta kunnanhallitus päätti, että aloite jatkaa matkaansa kuntaympäristöpalvelujen toimialalle valmisteltavaksi.

Helukantien kävelytien jatkaminen
Helukantien kävelytien jatkamista koskevaa asiaa on käsitelty jo aikaisemmin kunnanhallituksessa, jossa helmikuussa 2023 kunnanhallitus antoi asian Kuntaympäristöpalveluiden valmisteltavaksi. Tekninen lautakunta on antanut vastauksekseen kunnanhalltukselle, että Helukantie kevyenliikenteenväylä otetaan katusuunnitteluohjelmaan. Kunnanhallitus on merkinnyt teknisen lautakunnan selvityksen tiedoksi ja toteaa, että kuntalaisaloite on loppuun käsitelty.