Kuva kunnanhallituksen puheenjohtajan nuijasta.

Kunnanhallituksessa 7.12.2023

08.12.2023

Kunnanhallituksessa torstaina 7.12.2023

Kunnanjohtajan viran täyttö etenee

 

Kolarin kunnanhallituksessa käsiteltiin torstaina 7.12. muun muassa kunnanjohtajan virkavaalia, sekä talousarviota vuodelle 2024 ja suunnitteluvuosille 2025 – 2026.

Kunnanjohtajan virkaan tuli määräaikaan mennessä kymmenen (10) hakemusta, joista kuusi (6) täytti kelpoisuusvaatimukset (ylempi korkeakoulututkinto ja käytännönkokemus johtotehtävistä). Haastatteluryhmä kutsui haastatteluun neljä (4) hakijaa, joista yksi perui. Haastatteluryhmä haastatteli 27.11.2023 kolme (3) hakijaa; Sanna Karppisen, Antti Mularin ja Markku Vehkaojan.
          Kunnanhallitus kutsui haastatelluista kaksi (2), Antti Mularin ja Markku Vehkaojan esittäytymään kunnanvaltuuston kokoukseen torstaina 14.12., ja päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee kokouksessaan virkavaalilla kunnanjohtajan vakinaiseen, toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.

Talousarviota vuodelle 2024 ja suunnitteluvuosille 2025 – 2026 on työstetty kesän ja syksyn mittaan. Kunnanhallituksen 21.11. kokouksen jälkeen talousarvioon on tehty muutoksia investointiesitykseen sekä päivitetty valtionosuuksia vuosille 2025 – 2026. Investointiesityksiin on lisätty vuodelle 2024 Ylläsjärven liikuntahallin suunnittelu sekä vuosille 2025 – 2026 Ylläsjärven liikuntahalli (toteutus). Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025 – 2026.

Talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025 – 2026.

Tervetuloa seuraamaan kunnanvaltuustoa torstaina 14.12. kello 16.00. Valtuustoa voit seurata myös valtuusto liven kautta.