Kuvassa Kolarin kunnanhallituksen kokoushuoneessa Kojamossa kunnanhallituksenpuheenjohtajan käytössä oleva nuija.

Kunnanhallituksessa 29.1.2024

30.01.2024

Kunnanhallituksessa 29.1.2024

 

Markku Vehkaojan ensimmäinen viranhoitopäivä Kolarin kunnanjohtajana 31.1.2024.

 

Kunnanhallitus kokoontui maanantaina 29.1.2024 kello 17.00.

Esityslistalla olleesta pykälästä koskien lausuntoa Äkäsjoensuun-kaivospiirin (KaivNro 1897) lupamääräysten tarkistamisasiassa kunnanhallitus päätti esittää lausuntonaan Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle, ettei sillä ole huomauttamista Nordkalk Oy Ab:n lupamääräysten tarkistamiseen ja annettuun selvitykseen.

Esityslistalla seuraavana olleet pykälät koskivat kunnanjohtajan viran vastaanottamista (§ 25) ja kunnanjohtajan johtajasopimusta ja palkasta päättämistä (§ 26).

  • Kunnanjohtajan viran vastaanottamista koskevasta pykälästä kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi, että Markku Vehkaoja on suullisesti ilmoittanut kunnanhallitukselle 16.1.2024 ottavansa kunnanjohtajan viran vastaan siten, että ensimmäinen viranhoitopäivä on 31.1.2024. Vehkaoja toimittaa kirjallisen ilmoituksen viran vastaanottamisesta 30.1.2024 Kolarin kuntaan.
  • Kunnanjohtajan johtajasopimuksesta ja palkasta kunnanhallitus päätti:
    • kunnanjohtajan kokonaispalkaksi 8000 euroa/kk johtajasopimukseen kirjatun mukaisesti
    • kunnanjohtajalla on käytössään puhelinetu
    • virantäytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa
    • hyväksyä johtajasopimuksen sekä valtuutti kunnanhallituksen puheenjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ehdoilla, jotka Markku Vehkaoja täyttää toimittaessaan kirjallisen ilmoituksen viran vastaanottamisesta, on esittänyt kunnanhallituksen puheenjohtajalle hyväksytyn lääkärintodistuksen terveydentilastaan sekä oikeaksi todistetun jäljennöksen tutkintotodistuksesta sekä työtodistuksista sen mukaisesti, kun hän on ne hakemuksessaan esittänyt.

Kunnanhallituksen koko pöytäkirjan löydät kolari.fi -sivuston päätöksenteosta.