Kuvassa kunnanhallituksen kokoushuoneessa kunnanhallituksen puheenjohtajan käytössä oleva nuija.

Kunnanhallituksessa 28.5.

30.05.2024

Kunnanhallituksessa 28.5.


Kolarin kunnanhallitus kokoontui tiistaina 28.5. Kunnanhallituksen vieraana piipahti Visit Ylläs Oy:n toimitusjohtaja Kati Vehmas kertomassa matkailun nykytilanteesta ja näkymistä sekä kuntayhteistyöstä. Tämän lisäksi kunnanjohtaja kertoi kuulumisia Tornionlaakson neuvoston vuosikokouksesta Ylläksellä.


Kunnanhallituksessa käsiteltiin muun muassa:

Valitusluvan hakeminen koskien Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöstä osayleiskaavan hyväksymisestä. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on päätöksellään 30.4. kumonnut Kolarin kunnanvaltuuston 10.5.2021 tekemän päätöksen Hannukaisen kaivoksen osayleiskaavan hyväksymisestä. Kunnanhallituksen kokouksessa asiasta keskusteltiin ja kuultiin mielipiteitä. Asiasta esitettiin kokouksessa kunnanjohtajan esityksestä poikkeava esitys, joten kokouksessa suoritettiin kädennostoäänestys. Äänestyksellä saadun tuloksen perusteella päätettiin, että Kolarin kunta hakee valituslupaa päätökselle.

Kolarin kunnan kaavoituskatsaus 2024. Laki sääteisessä kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet. Kaavoituskatsauksen liitteestä löytyy ajankohtaista tietoa muun muassa niin voimassa olevista kuin vireillä olevista kaavoista sekä tonttivarannoista ja arkkitehtikilpailutuksista.

Lääkäritalo II myyminen. Kolarin kunta myi jo kertaalleen viime vuonna lääkäritalo II:n määräaloineen, kauppa sisälsi ehdon, että kiinteistö puretaan vuoden sisällä ja tilalle rakennetaan kolme vuoden sisällä uusi rivitalo. Kaupan ehto vanhan kiinteistön purkamisesta ei ole toteutunut ja kiinteistön ostaja on ilmoittanut, että haluaa luovuttaa kaupan kohteen takaisin kunnalle. Maksettu kauppahinta jää kunnalle. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen kaupan purkamisesta purkusopimuksen mukaisesti.

Tarkastusinsinöörin viran perustaminen. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto perustaa tarkastusinsinöörin viran 1.7.2024 alkaen.

Kunnanhallituksessa keskusteltiin myös:

  • Kotisairaalasta ja asiakastilaisuudesta, jotka ovat olleet aiheena 17.5. olleen Sote-ohjausryhmän kokouksesta.
  • Palvelutalo-hankkeesta, joka on esillä 29.5. Lapin hyvinvointialueen aluehallituksen kokouksessa.

Kunnanhallituksen pöytäkirja luettavissa kokonaisuudessa kolari.fi -sivustolla päätöksenteossa.