Kuvassa kunnanhallituksen puheenjohtajan käytössä oleva nuija.

Kunnanhallituksessa 27.2.2024

28.02.2024

Kunnanhallituksessa 27.2.2024

 

Kolarin kunnanhallitus kokoontui tiistaina 27.2. Kojamoon käsittelemään esityslistalle nostettuja pykäliä.

Kunnanjohtajan katsauksessa käytiin läpi ajankohtaisia asioita, muun muassa:

  • Päättäjiä evästettiin valtuustosalissa torstaina 29.2. kello 17.30 – 20.00 Lapin hyvinvointialueen kanssa yhdessä järjestettävään kuulemis- ja yleisötilaisuuteen. Kunnanjohtaja on perjantaina 16.2. osallistunut myös kuntapäättäjien kanssa neuvotteluun Lapin hyvinvointialueen viranhaltijoiden kanssa.
  • Kunnanjohtaja osallistuu torstaina 29.2. OECD-kokouksen valmistelukokoukseen. Varsinainen OECD-maiden yhteistyökokous on tiistaina 19.3. Rovaniemellä. OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development on Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö. Rovaniemen yhteistyökokouksen erityisenä aiheena on kriittisten kaivosmineraalien hyödyntäminen osana globaalia vihreää siirtymää.

 

Kunnanhallituksen kokouksessa tehtiin päätöksiä muun muassa seuraavista pykälistä:

Kestävän kehityksen suunnitelman laatimiseksi nimettiin työryhmä. Kolarin kunnan kuntastrategiassa on määritelty yhdeksi tavoitteeksi laatia kunnalle kestävän kehityksen suunnitelma, joka leikkaa läpi kunnan kaikki toimialat.

Asian eteenpäin viemiseksi kunnanhallitus nimesi kokouksessaan työryhmään kunnanjohtajan, kehitysjohtajan (toimii myös työryhmän puheenjohtajana ja koolle kutsujana), projektiasiantuntijan, kunnossapitomestarin, varhaiskasvatusjohtajan ja kaksi (2) luottamushenkilöä.

Nimetyn työryhmän tehtävä on aloittaa kestävän kehityksen suunnitelman laatiminen hyödyntäen olemassa olevaa yhteistyöverkostoa, naapurikuntia sekä selvittää hankkeistamisen mahdollisuudet.

Kunnalle uusi työmatka-auto. Kunnanhallitus päätti hankkia kunnalle työmatka-auton edellisen rikkoutuessa työmatkalla hammashihnan katketessa, jonka seurauksena moottori vaurioitui korjauskelvottomaksi. Ympäristöpalveluiden teetättämän tarjouskilpailun ja tarjousvertailun perusteella parhaiten kunnan asettamia vaatimuksia vastasi Volvo V60 -farmari. Auton etuna vähäpäästöisyys (17 g/km) ja pisin sähköinen toimintamatka (91 km). Tästä autosta tulee ensimmäinen, jossa tulee näkymään Kolarin kunnan viime vuonna uudistunut visuaalinen ilme logon ja värityksen kautta.

Tornionlaakson neuvosto on pyytänyt Kolarin kuntaa nimeämään varajäsenen Tornionlaakson neuvoston edustajaksi Lapin liikennejärjestelmätyöryhmään toimikaudeksi 2023 – 2025. Kunnanhallitus nimesi kokouksessaan varajäseneksi ja edustajaksi kunnanjohtaja Markku Vehkaojan.

Kunnanhallitus käsitteli myös Tapio Niittyrannan eronpyynnön koskien vaalilautakunnan jäsenyyttä. Tapio Niittyrannan tilalle vaalilautakuntaan nimettiin Markku Hamari.

Lue pöytäkirja kokonaisuudessaan kolari.fi -sivustolta.