Kuvassa kunnanhallituksen puheenjohtajan käytössä oleva nuija.

Kunnanhallituksessa 2.4.2024

04.04.2024

Kunnanhallitus 2.4.2024

Kunnanjohtajan katsauksessa ajankohtaisissa asioissa esillä kokouksessa oli muun muassa kunnanjohtajan osallistuminen maaliskuussa kaivannaisalan seminaariin Rovaniemellä 26.3.2024. Katsauksessa olivat esillä myös Tornionlaakson neuvoston infratyöryhmän kokous 7. – 8.5.2024 ja Kolarin kunnan osallistuminen ELoGE-tilaisuuteen Helsingissä 30.5.2024. ELoGE-tilaisuudessa selviää, miten Kolarin kunnan on käynyt Eurooppa Neuvoston hyvän hallinnon arviointiprosessissa.

Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan Kolarin koululaiskuljetuksien ja palveluliikenteen hankintaa. Kolarin kunta on pyytänyt koululaiskuljetuksien, palveluliikenteen ja asiointiliikenteen kuljetuksien hoitamisesta tarjoukset ajalle 1.8.2024 – 31.7.2027. Sopimukseen sisältyy optio yhdestä lisävuodesta. Määräaikaan 22.3.2024 mennessä kunnalle toimitettiin seitsemän (7) tarjoajan tarjousta. Tarjouspyynnön mukaan valituksi tulisivat koulukuljetuksiin ja palveluliikenteen kuljetuksiin liitteenä olevan tarjousvertailun mukaisesti edullisimman tarjouksen antaneet yrittäjät. Kunnanhallitus päättää valita kuljetuksien tuottajiksi ajalle 1.8.2024 –31.7.2027 reiteittäin seuraavat palveluntuottajat:

 • Koulukuljetus Ylläsjärvi, YlläsExpress Liikenne Satokangas Oy
 • Äkäslompolon koulukuljetukset, Ylläksen Pirssit Oy
 • Vaattojärvi – Sieppijärvi – Kolari, Uusitalon Taksit Oy
 • Sieppijärvi – Vaattojärvi, Tmi Keijo Komulainen
 • Väylänpää – Sieppijärvi, Tmi Keijo Komulainen
 • Nuottavaara – Sieppijärvi, Tonin Taksi
 • Äkäsjokisuu – Kolari – Kolarinsaari – Kolari, YlläsExpress Liikenne Satokangas Oy
 • Lappea – Kolari, Uusitalon Taksit Oy
 • Ylläsjärvi – Kolari, YlläsExpress Liikenne Satokangas Oy
 • Kolari – Pohjasenvaara, Uusitalon Taksit Oy
 • Palveluliikenne, Uusitalon Taksit Oy

Esityslistalla olleiden § 78 ja 79 kohdissa lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle oikedenkäyntikulujen korvausvaatimuksiin, jotka koskevat Äkäslompolon kyläyhdistys ry:n ja kumppaneiden valituksia kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksestä 10.5.2021 §9 Hannukaisen kaivosalueen osayleiskaavaehdostus. Kunnanhallitus päätti lausua Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle, että korvausvaatimukset oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta tulee hylätä kaikilta osin perusteettomina.

Kunnanhallitus käsitteli myös kolme (3) valtuustoaloitetta:

 • Kirkonkylän kyläkuvan kohottaminen ja asumisviihtyvyyden lisääminen.
 • rakennusjätteen käsittelyn valvonta kunnan alueella
 • parkkimaksun perimisen mahdollistaminen

Kunnanhallitus päätti merkitä selvitykset tiedoksi ja totesi, että kyseiset valtuustoaloitteet on loppuun käsitelty.

 

Kunnanhallituksen koko pöytäkirja luettavissa kolari.fi -sivustolla päätöksenteossa.