Kuvassa kunnanhallituksen puheenjohtajan käytössä oleva nuija.

Kunnanhallituksessa 18.3.2024

19.03.2024

Kunnanhallituksessa 18.3.2024

Kunnanjohtajan katsauksessa pääroolissa kunnanhallituksen kokouksessa oli Lapin hyvinvointialueen sopeuttamisohjelma. Kunnanjohtaja on kokoustanut 14.3. Tunturi-Lapin seutukunnan kuntajohtajien sekä laajemman Lapin kuntien edustuksen kanssa Lapin hyvinvointialueen sopeuttamisohjelmaan liittyen. Kunnilta on pyydetty lausunto alustavasta Lapin hyvinvointialueen sopeuttamisohjelman luonnoksesta 3.4.2024 mennessä. Kolarin kunnanhallitus käsittelee asiaa 2.4.2024 kokouksessaan.

Kunnanhallituksessa käsiteltiin muun muassa seuraavia asioita:

Äkäslompolon asemakaavan laajennus koskien tilaa 273- 402-1-378 ja Ylläsjärven asemakaavan muutos ja laajennus Tunturipalon alueella koskien kiinteistöä 273-893-10-1. Molempien pykälien kohdalla kunnanhallitus päätti, että ne asetetaan maanrakennuslain 65§:n ja maanrakennusasetuksen 27§:n mukaisesti julkisesti nähtäville sekä pyytää kaavaehdotuksista asianosaisten ja viranomaisten lausunnot.

Äkäslompoloon taajamamerkki. Kunnanhallituksen päätöksellä Äkäslompolossa voidaan ottaa käyttöön taajamamerkit esitetyissä paikoissa, sillä poikkeuksella, että Tunturitien merkki sijoitetaan eteläisempään vaihtoehtoon ennen Maahisentietä. Taajama-merkillä alueella nopeusrajoitus laskee 60 km/h:ssa 50 km/h:ssa. Taajamamerkin lisäksi 40 km/h rajoitusalue siirretään Jounin kaupan liittymän ohi ja alueelta poistetaan kaikki 60 km/h merkit. Tekninen johtaja tulee sopimaan ELY-keskuksen kanssa taajamamerkin sijoittamisesta.

Kolarin kunnassa kotihoidon tuen kuntalisää ei ole vuoden 2017 päätöksellä voinut saada, jos joku perheen lapsista on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa tai saa yksityisen hoidon tukea. Kotihoidontuen suuruus on 200 euroa ensimmäisestä lapsesta ja muiden alle kouluikäisten lasten osalta 50 euroa. Esityslistalla olleesta kotihoidon tuen kuntalisäehtojen muuttamisesta kunnanhallitus päätti kokouksessaan esittää kunnanvaltuustolle, että

  • Kodinhoidon tuen kuntalisä maksetaan, vaikka perheen joku lapsista on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa tai saa yksityisen hoidon tukea.
  • Muilta osin kotihoidon tuen kuntalisän maksamisen ehdot säilyvät ennallaan.

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys ja vaalipäivän äänestyksestä kunnanhallitus päätti esityksen mukaisesti. Europarlamenttivaaleissa 2024 toimitaan samalla tavalla kuin presidentinvaaleissa 2024, ennakkoäänestyspaikkojen ollessa samat ja, että vaalipäivänä äänestysmahdollisuus on Kolarin kunnanvirastolla.

Lapin hyvinvointialueen nimeämispyyntöön Kolarin sotekehittämisen ohjausryhmään kunnanhallitus nimesi jäseneksi Helena Kaikkonen-Tiensuun.

Kunnanhallitus käsitteli myös kaksi valtuustoaloitetta, jotka valtuutetut jättivät kunnanvaltuustossa 22.2.2024. Molemmat aloitteet kunnanhallitus päätti lähettää eteenpäin toimialoille valmisteltaviksi:

  • kirkonkylän purkukuntoisten rakennusten eteen lavastetalot, kuntaympäristöpalvelujen toimialalle ja
  • selvityksen antaminen Redun koulutustarjonnasta, hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen palvelujen toimialalle.

Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja kokonaisuudessaan luettavissa kolari.fi -sivustolta.