Kuvassa Kolarin kunnanhallituksen kokoustilassa Kojamossa puheenjohtajan käytössä olen nuija.

Kunnanhallituksessa 13.2.2024

15.02.2024

Kunnanhallituksessa 13.2.2024

 

Kunnanhallitus kokoontui tiistaina 13.2. kello 14.00 täydennetyllä kokoonpanolla 31.1.2024 virassa aloittaneen kunnanjohtaja Markku Vehkaojan ollessa läsnä ensimmäisessä Kolarin kunnan kunnanhallituksen kokouksessaan.

Kokouksessa käsiteltiin esityslistan mukaiset asiat.

Kolarin koululais-, asiointi- ja palveluliikenteen kuljetusten hankinta asiassa kunnanhallitus kuuli sivistysjohtaja Juha Väisästä ja etäyhteydellä Katja Jurmua Rambollilta.
           Nykyiset sopimukset päättyvät 31.7.2024. Tämän vuoksi kunnanhallitus päätti käynnistää tarjouskilpailun kunnan ostamien kuljetusten hankinnasta ostoliikennesopimusluonnoksen mukaisesti. Tarjouskilpailulla haetaan toimijaa ajalle 1.8.2024 – 31.7.2027, sekä optiona yhdeksi vuodeksi eteenpäin.

Kunnanhallitus päätti merkitä loppuun käsitellyiksi muun muassa seuraavat valtuustoaloitteet:

 • Laestadiuspolun kunnostaminen
  • Laestadiuspolulle laaditaan kunnostus- ja käyttösuunnitelma, mikäli suunnitelman laatimiselle saadaan ulkopuolista rahoitusta kunnan oman rahoitusosuuden lisäksi.
 • Muovinkeräyspiste Ylläsjärvelle
  • Muovinkeräyssäiliö vaatii kaupalta hyväksynnän sijoituspaikasta sekä sähkön saanti mahdollisuuden. Muovikeräykseen tarkoitettu niin sanottu puristuslaitteella varustettu keräyssäiliö on iso, joten se tarvitsee tilaa ja sähköä. Rinki Oy:ltä löytyy olemassa oleva sopimusurakoitsija tyhjennyskalustoineen. Muovinkeräyspisteen sijoituspaikan selvittyä ja sopimuksen synnyttyä keräyssäiliö sijoitusaika oli syksy 2024. Tekninen johtaja on oikeutettu sopimaan keräysastian paikasta ja sähkön saannista Eelin Kaupan ja Rinki Oy:n välillä.
 • Kuntakohtainen työllisyysstrategian luominen ja vahvistaminen
  • Kuntakohtaista työllisyysstrategian luomista ja vahvistamista varten nimetään työryhmä, johon kuuluvat kunnanjohtaja, sivistysjohtaja, kehitysjohtaja, elinkeinoasiantuntija ja työllisyyskoordinaattori. Strategia valmistellaan Tunturi-Lapin ja Pellon kuntien työllisyysalueen valmistelun yhteydessä. Strategian tulee olla valmis 31.12.2024.
 • Katuvalaistuksen rakentaminen Sieppijärven kaavateille Erkontie ja Särkikuja
  • Katuvalaistuksen rakentamiselle on varattu määräraha vuodelle 2025.

Kunnanvaltuuston käsittelyyn siirtyivät muun muassa:

 • Ylläsjärven asemakaavan laajennus, koskien määräalaa 273-402-3-75-M602
 • Äkäslompolon asemaakaavan muutos koskien kortteleita 450 – 452 sekä VL-, VR- katualueita.
 • Äkäslompolon asemakaavan muutos ja laajennus kortteleita 81 – 83 sekä kiinteistöä 273-402-41-109.
 • Hallintosääntö 1.3.2024 alkaen, jossa tällä hetkellä voimassa olevaan hallintosääntöön on tehty muutoksia vuoden vaihteessa toteutuneiden toimintojen uudelleen järjestelyt ja virkarakenteen muutokset: ruokapalvelupäällikön tehtävän lakkauttaminen sekä uusina tehtävinä työllisyyskoordinaattori, koulutussuunnittelija ja tarkastusinsinööri.

Pöytäkirja luettavissa kokonaisuudessaan kolari.fi -sivustolla.

 

Kunnanhallitus kokoontui tiistaina 13.2. kello 14.00 täydennetyllä kokoonpanolla 31.1.2024 virassa aloittaneen kunnanjohtaja Markku Vehkaojan ollessa läsnä ensimmäisessä Kolarin kunnan kunnanhallituksen kokouksessaan.

Kunnanhallitus kokoontui tiistaina 13.2. kello 14.00 täydennetyllä kokoonpanolla
31.1.2024 virassa aloittaneen kunnanjohtaja Markku Vehkaojan ollessa läsnä
ensimmäisessä Kolarin kunnan kunnanhallituksen kokouksessaan.