Kotihoidon tilannetta ratkottiin

08.07.2019

Kunnanhallitus julisti teknisen johtajan ja perusturvajohtajan virat haettavaksi. Kaavoituskatsaus 2019, esitys kotihoidon tilanteen ratkaisemiseksi sekä LapIT Oy:n osakassopimus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus julisti kokouksessaan (25.06.) teknisen johtajan sekä perusturvajohtajan viran haettavaksi. Molempien virkojen hakuaika on 27.6.–5.8.2019.

Hallitus päätti hyväksyä LapIT Oy:n osakassopimuksen.

Hallitus hyväksyi vuoden 2020 talousarvion laadintaohjeet. Vuoden 2020 talouskehyksen lähtökohtana on taittuneen talouskasvun tilanne.

Hallitus hyväksyi Kolarin kunnan kaavoituskatsauksen 2019. Kaavoituskatsauksessa selviää vireillä olevia kaavoja olevan 11, joista suurimpana Hannukaisen alueen kaavat. Kunta on aloittanut laajamittaisen Ylläksen osayleiskaavan päivittämisen valmistelut. Kolarin kunnan uuden rakennusjärjestyksen on kunnanvaltuusto hyväksynyt 25.06.2002 ja se on astunut voimaan 08.08.2002.

Kunta on käynnistänyt rakennusjärjestyksen päivittämistyön. Kunnalla on omistuksessa omakotitalorakentamiseen kaavoitettuja rakentamattomia tontteja Kolarin kirkonkylällä, Äkäslompolossa, Ylläsjärvellä ja Sieppijärvellä. Lomarakentamiseen kaavoitettuja rakentamattomia tontteja löytyy Äkäslompolosta ja Ylläsjärveltä. Liike-, teollisuus- ja hotellirakentamiseen kaavoitettuja rakentamattomia tontteja sijaitsee Kolarin kirkonkylällä ja Äkäslompolossa.

Hallitus käsitteli esitystä vaativan kotihoidon tilanteen ratkaisemiseksi ja kuuli asian esittelyn aikana perusturvajohtaja Tiina Piirilä-Laihoa. Kunnanhallitus hyväksyi seuraavaa:

  1. kotihoidossa täytetään välittömästi keväällä vapautunut lähihoitajan (varahenkilön) toimi sekä huolehditaan siitä, että kaikki toimet on täytettynä,
  2. kotihoidossa otetaan välittömästi käyttöön Kuntarekryn sijaisrekry –osio sijaisten rekrytoinnin helpottamiseksi,
  3. kotihoidossa meneillään olevaa kokeilua yöaikaiseen palvelutarpeeseen vastaamiseksi arvioidaan kuluvan syksyn aikana ja tarvittavat esitykset mm. koko kunnan alueen nostotehtävien osalta huomioidaan vuoden 2020 talousarvion valmistelun yhteydessä,
  4. työnjakoa hoitavan lähihoitajan toimenkuvaan sisällytetään kokeiluluonteisesti vuoden ajaksi 1.8.2019 lukien asiakasohjaajan tehtäviä,
  5. vuoden 2020 talousarviokäsittelyn yhteydessä perustetaan lähihoitajan toimi (varahenkilö), jonka työpanoksesta 0,5 htv kohdentuu kotihoitoon ja 0,5 palvelukoti Tannaan,
  6. tehdään kotihoidossa kuluvan syksyn aikana toiminnallisten asioiden tarkastelu mm. työvuorosuunnittelun, työtehtävien ja henkilöstörakenteen osalta,
  7. tehtävänkuvaukset tarkastetaan muutoksia vastaaviksi sekä
  8. arvioidaan kotipalvelun palvelusetelin käyttöönoton edellytyksiä vuodesta 2020 lukien.

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että huhtikuussa 2020 tarkastetaan, että miten suunnitelma on toteutunut.