Kolarin kunnan tiedote 16.3.2020

16.03.2020


Kolarin kunnan tiedote 16.3.2020 kello 12.30


Johtoryhmä päivitti 16.3. koronaan liittyvät varautumisohjeet kuntalaisille seuraavasti:

 • Terveyskeskuksen kiireettömät ajanvaraukset (vastaanotto, suun terveydenhuolto, neuvola, mielenterveystoimisto) pyydetään siirtämään mikäli sinulla on vähäisiäkin ylähengitystieinfektion oireita. Muistathan, että sinulla on mahdollisuus olla yhteydessä terveyspalveluihin myös etäyhteyden kautta.
 • Pitkäaikaisen asumisen ja terveyskeskuksen vuodeosastoa ohjeistetaan vierailujen suhteen (palvelukoti Tanna, palvelutalo, Kotikontu ja terveyskeskuksen vuodeosasto):

Vältä vierailua jos:

 • vierailu ei ole välttämätön
 • sinulla on vähäisiäkään flunssan oireita
 • olet käynyt kahden viikon sisällä ulkomailla

Seuraavat kunnan tapahtumat perutaan 16.3. alkaen:

 • Ikäihmisten ryhmätoiminnat (suositellaan samaa toimintatapaa myös eri järjestöille)
 • Sarjahiihdot Sieppijärvellä 17.3.2020
 • Koulujen väliset hiihtokilpailut ja nuorisotila Laguuni suljetaan toistaiseksi.

Kansalaisopisto peruuttaa kaikki muut kurssit, paitsi musiikin yksityistunnit (muokattu 16.3. kello 14.45.)

Kirjasto peruu satutunnit ja 18.3. pidettäväksi aiotun Eino Leino -konsertin (muokattu 16.3. kello 14.45.)

STM:n kuntainfon ohjeistuksen mukaan Kolarissa varaudutaan mahdolliseen karanteenitilan tarpeeseen järjestämällä tila lastenkodilla sijaitseviin kahteen asuntoon. Tässä vaiheessa karanteenitilan tarvetta ei ole ilmennyt.

Kunnan johtoryhmä seuraa aktiivisesti tilannetta erityisesti THL:n, Lapin sairaanhoitopiirin ja hallituksen tiedottamista.

Johtoryhmä kokoontuu tilanteen seurannan vuoksi joka aamu klo 9.00 tiistaista 17.3. alkaen (etänä).

Lisätietoja kunnanjohtaja Kristiina Tikkala puh. 044 374 4344

Kolarin kunta on perjantaina 16.3 päivitetyn ohjeistuksen mukaan ohjeistanut kaikkia työntekijoitään:

 • Tekemään töitä mahdollisuuksien mukaan etätyönä (sovittava esimiehen kanssa)
 • Välttämään kokonaan matkustamista ja osallistumista tilaisuuksiin. Tilaisuuksiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan etänä.
 • Jos etätyö on muuten mahdollista, mutta työvälineet eivät ole ajan tasalla, ota pian yhteyttä Esa Nordbergiin tai Petteri Pellikkaan, jotta etätyö mahdollistuu.
 • Kunnan kokoukset ja muut tapaamiset järjestetään mahdollisuuksien mukaan etäyhteydellä (etäkokouksesta ilmoitetaan erikseen ja osallistujille tulee kalenterikutsu)
 • Johtoryhmän jäsenet tekevät mahdollisuuksien mukaan etätöitä
 • Flunssan oireiden ilmetessä otetaan yhteys esimieheen ennen työpaikalle saapumista
 • Muistutetaan työntekijöitä ja esimiehiä siitä, että esimies voi myöntää työntekijälle viisi päivää sairauslomaa työntekijän ilmoituksella (esimies ja työntekijä sopivat keskenään sairausajan yhteydenpidon tiheydestä)
 • Keskuskeittiön ja koulujen ruokailu rauhoitetaan koskemaan vain oppilaita ja koulun henkilökuntaa
 • Ulkomailta saapuvien työntekijöiden tulee ottaa yhteyttä esimieheen ennen työpaikalle saapumista ja/tai esimerkiksi lasten viemistä hoitoon
 • Työmatkaliikenne rajan yli sallitaan
 • Työntekijöitä ohjeistetaan aktiivisesti tutustumaan THL:n ohjeisiin, joista löytyy toimintaohjeet työpaikoille ja tietoa koronaviruksesta

Linkki THL:n sivuille: Ajankohtaista koronaviruksesta COVID-19 - Infektiotaudit ja rokotukset

Tulostettavia ohjeita käsienpesusta ja yskimisestä, myös englanniksi:

https://thl.fi/fi/-/koronavirukseen-ja-kasihygieniaan-liittyvat-viestintamateriaalit-ovat-vapaasti-hyodynnettavissa-lataa-suoraan-thl-n-aineistopankista-?redirect=%2Ffi%2F

Miten jokainen kuntalainen voi hidastaa tartuntojen leviämistä?

 • Hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta huolehtiminen
 • Kättelyn välttäminen
 • Vähintään yhden metrin turvavälin pitäminen jokaiseen ihmiseen, jolla on flunssaoireita
 • Pysyminen poissa väenpaljoudesta ja tungoksesta
 • Etätilaisuuksien järjestäminen
 • Laitokset ohjeistavat vierailijoita välttämään vierailuja omaisten luona, jos on flunssan oireita tai on ollut kahden viikon sisällä ulkomailla

Mitä tiedämme uudesta koronaviruksesta?

 • Virus tarttuu ihmisestä toiseen pääasiallisesti pisaratartuntana lähikontaktissa. Virus voi säilyä pinnoilla ja tartunta on mahdollinen myös kosketustartuntana käsien kautta sairastuneen henkilön ysköksistä saastuneiden materiaalien tai pintojen kautta.
 • Arkielämässä omaa tartuntariskiään voi alentaa huolehtimalla käsihygieniasta.
 • Itämisaika, eli aika altistumisesta ensioireiden alkuun, on arvion mukaan noin 2-12 päivää, keskimäärin noin 4-5 päivää. Leviämisen tehokkuutta eikä tartuttavuusaikaa vielä tunneta tarkasti.
 • Sairastuneiden oireita ovat olleet muun muassa kuume, yskä ja hengenahdistus.

Kunta turvaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut suunnitelmallisesti epidemiatilanteessa. Jos ulkomailta palattua ilmaantuu hengitystieinfektion oireita, tulee olla puhelimitse yhteydessä terveydenhuoltoon mahdollisimman pian ja välttää työpaikalle tai väkijoukkoon menemistä.
Kolarin terveyskeskuksen päivystysnumero on 040 489 5090