Kolarilainen opiskelija, hae avustusta

31.01.2022

Opiskelija-avustusten hakeminen

Kunnanvaltuusto on päättänyt ottaa käyttöön 1.7.2002 alkaen opiskelijoille maksettavan opiskelija-avustuksen.

Opiskelija-avustuksen ehdot ovat seuraavat:

 • Kolarissa kotipaikkansa säilyttävä vieraalla paikkakunnalla ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva sekä erityislukiossa tai lukion jälkeisiä opintoja harjoittava opiskelija on oikeutettu 400 euron suuruiseen vuosittaiseen avustukseen. Avustus on 200 euroa/kerta. Avustus maksetaan kahdesti vuodessa hakemusten perusteella huhti- ja marraskuussa.
 • Kotikunta määräytyy väestöntietolain sekä verolain mukaisesti, jonka kotikunta Kolari on ennen 1.2.2022
 • Hakemuksessa tulee ilmetä opiskelun päätoimisuus. Tämä todistetaan oppilaitoksesta hankittavalla todistuksella. Opintoja ei katsota päätoimiseksi, jos opinnot suoritetaan etä- ja monimuoto- tai oppisopimusopiskeluna.
 • Avustukseen ovat vuonna 2022 oikeutettuja vuonna 2004 ja sitä aiemmin syntyneet.
 • Opiskelija-avustus on korvaus matkakustannuksista kotipaikkakunnalle.
 • Aikuisopintorahaa saavat eivät ole oikeutettu opiskelija-avustukseen.

Avustushaku aukeaa 1.2.2022 kello 9, ja hakemus tulee jättää 28.2.2022 kello 15 mennessä.

 • Hakemuslomake täytetään sähköisesti ja siihen liitetään oppilaitoksen todistus opiskelun päätoimisuudesta.
 • Hakemuslomake ja hakuohje löytyvät Kolarin kunnan verkkosivustolta kohdasta Kuntainfo / lomakkeet.

Mikäli sähköisen hakemuksen täyttäminen ei onnistu, hakemuksen liitteineen voi toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kolari.fi

Hakemuksesta tulee ilmetä:

 • Hakijan nimi ja henkilötunnus
 • Osoite ja puhelinnumero
 • Oppilaitos, missä opiskelee (liitteeksi oppilaitoksesta pyydetty ajan tasalla oleva todistus opiskelun päätoimisuudesta)
 • Milloin on aloittanut opiskelun
 • Opiskelun arvioitu päättymisaika
 • Pankkitilinumero, jolle avustus maksetaan