Kolari etsii hoitajia rekrylisillä

05.05.2022

Sijaispulaa paikataan ja palveluita turvataan lisäksi kahden hoitajan sijaispankilla ja kotihoidon lähihoitajan toimella.

Kunnanhallitus ratkoi tiistaina 3.5. hoivan ja hoidon haastavaa työntekijätilannetta ja vastasi aluehallintoviraston selvityspyyntöön henkilöstön ja palveluiden riittävyydestä. Kunta ottaa käyttöön kesän ajaksi Pellon kunnan ideoimat rekrytointilisät, houkuttelulisän, asuntoedun ja lomahoukuttimen lomien pitämiseksi syys–lokakuussa.

Kunnanhallitus päätti myös perustaa hoivan yksiköiden akuuttien poissaolojen korvaamisen tueksi sijaispankin, johon perustetaan kaksi lähihoitajan vakituista toimea. Lisäksi kunnanhallitus muutti yhden talousarvioon suunnitelluista oppisopimuspaikoista lähihoitajan toimeksi kotihoitoon. Kunnanhallitus vahvisti myös sosiaalipalveluita perustamalla sosiaaliohjaajan viran. Uudet toimet ja virat maksavat yhteensä noin 121 000 euroa.

Hallitus esittää Tiina Piirilää hallintojohtajaksi

Kunnanhallitus äänesti hallintojohtajan valinnasta. Vt. kunnanjohtaja Hannu Haapala esitti hallitukselle, että valtuustolle esitetään valittavaksi 15 hakijan ja kahden haastatellun joukosta Tiina Piirilä ja varalle Maija Sieppi. Piirilä on työskennellyt Kolarissa aiemmin hallintojohtajana, perusturvajohtajana ja vt. kunnanjohtajana. Unto Friman esitti Orvo Vaattovaaran kannattamana, että kunnanvaltuusto valitsee hallintojohtajan. Esitys hävisi äänestyksessä äänin 2-4. Valtuusto valitsee uuden hallintojohtajan ylimääräisessä kokouksessaan torstaina 12.5. kello 16.30 alkaen.

Hallitus äänesti ja lausui kaivoslain muuttamisesta

Kunnanhallitus äänesti myös lausunnostaan lakiluonnokseen kaivoslain muuttamisesta. Kati Hursti halusi Johanna Koivumaan ja Piritta Ungan kannattamana siirtää asian seuraavaan kokoukseen, jotta kunnanhallituksen jäsenet voisivat halutessaan täydentää lausuntoa. Esitys hävisi äänestyksessä äänin 3-4.

Kunta oli lausunnossaan samaa mieltä siitä, että kaivosluvan ehtona pitää jatkossa olla kunnan hyväksymä kaava, jotta vaikuttamis-, tiedonsaanti- ja päätöksentekomahdollisuudet kaivoskunnassa paranevat ja elinkeinojen yhteensovittaminen toteutuu osana kaavoitusta. Myös malminetsijöille esitetty velvollisuus yleisötilaisuuksien järjestämisestä vuosittain nähdään kunnan lausunnossa avoimen vuorovaikutuksen mahdollistajana.

Lakiluonnoksessa ehdotetaan, että kaivoslupaa ei jatkossa myönnetä, mikäli se heikentää merkittävästi paikkakunnan asutus- tai elinkeino-oloja. Kunnanhallituksen antamassa lausunnossa huomautetaan, että lakiluonnoksessa ei kerrota, mikä on merkittävä heikennys tai miten se todennetaan.

Kunta toivoo, että lakiluonnos ei kohtuuttomasti heikentäisi kaivosteollisuuden toimintaedellytyksiä, kun huoltovarmuus on Ukrainan sodan vuoksi noussut koko Euroopan huolenaiheeksi.

Tikkala ilmoitti tilinkäyttöoikeuden poliisille

Kunnanhallitus sai myös tiedoksi Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen, jolla se hylkäsi entisen kunnanjohtajan Kristiina Tikkalan valituksen koskien hänen irtisanomistaan. Päätös ei ole lainvoimainen, ja siihen on haettu valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Toistaiseksi Kolarin kuntaa johtaa vt. kunnanjohtaja Hannu Haapala.

Kristiina Tikkala on tehnyt ilmoituksen poliisille hänelle työsuhteen päättymisen jälkeen jääneestä tilinkäyttöoikeudesta Kolarin kunnan tilille. Kunnanhallitus pyysi asian selvittämiseen aiemmin apua tilintarkastusyhteisöltä, joka on tarkastanut tilinkäyttöoikeuksien hallinnointiprosessin. Lapin poliisilaitos on pyytänyt Kolarin kunnan kantaa rangaistus- tai korvausvaatimuksista. Kunnanhallituksella ei ole rangaistus- tai korvausvaatimuksia kenellekään asianosaiselle. Kunnanhallitus toteaa, että kunnassa on laadittava ohjeistus tilinkäyttöoikeuksien hallinnointiin.

Kunnanhallitus päätti 3.5.

  • myöntää hankeaikaisen lainan Ylläs Soikoon ry:n suunnittelemalle Tunturi-Lapin taide- ja kulttuurialan toimintaympäristön kartoitus -hankkeelle 1.7.2022–30.6.2023. Hankkeen tavoitteena on laajentaa Ylläs Soikoon ry:n toimintaa. Yhdistys saa enintään 24 180 euron suuruisen lainan kunnalta, mikäli se saa hankkeelle myönteisen rahoituspäätöksen.
  • nimetä hyvinvointialueen ja kuntien yhteistyötä hoitavaan neuvottelukuntaan jäseneksi kunnanvaltuuston puheenjohtajan Mikko Lipposen. Lisäksi neuvottelukunnassa on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanjohtajalla.
  • siirtää Ylläs 3-kehittämissuunnitelman ja Ylläksen osayleiskaavan lisärahoituksesta ja kaavan uudelleenrajaamisesta päättämistä ja jatkaa asian valmistelua.
  • käynnistää Äkäslompolon asemakaavan laajennukset valtion omistamilla mailla Röhkömukanmaan ja hiihtokeskuksen välisellä alueella Tunturintien varressa sekä Ylläksentien varressa Kuertunturin puolella. Molemmille alueille suunnitellaan lomarakentamisen tontteja.
  • käynnistää Ylläsjärven asemakaavan laajennuksen valtion omistamalla maalla Tunturipalossa. Alueelle suunnitellaan lomarakentamisen tontteja.
  • hyväksyä sopimuksen maanomistajan kanssa Äkäslompolon asemakaavan laajennuksesta Kaupinjärventien varressa.

Tutustu kaikkiin kunnanhallituksen päätöksiin kolari.fi-sivuston päätöksenteko-osiossa. Lisää tietoa kunnanhallituksen päätöksistä antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja Orvo Vaattovaara, 040 489 5065.