Kolari alkaa etsiä uutta kunnanjohtajaa

01.06.2018

Kolarin kunnanhallitus päätti käynnistää uuden kunnanjohtajan haun kesäkuun kokouksessaan. Kunnanhallitus esittää valtuuston ratkaistavaksi kunnanjohtajan sijaistamisen, kunnes uusi johtaja valitaan. Kunnanhallitus valtuutti hallintojohtaja Jenni Saukkoriipin valmistelemaan ulkopuolisen konsultin käyttämistä kunnanjohtajan haussa.

Kunnanjohtaja Antti Määttä on ilmoittanut eroavansa tehtävästään 31.7.2018. Määttä siirtyy Rovaniemen kaupungin henkilöstöjohtajaksi.

Kunnanhallitus lausui kokouksessaan 31.5. myös tarkastuslautakunnan lausuntopyynnöstä. Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota Kelalta hakematta jääneeseen työterveyshuollon korvaukseen vuodelta 2016. Kunnanhallitus puolsi vastuuvapauden myöntämistä kunnanjohtaja Antti Määtälle ja sivistysjohtaja Juha Väisäselle “ottaen huomioon vuoden 2017 resurssivajeen ja muutokset henkilöstössä sekä mahdollisesti menetetyn korvauksen määrän”. Kunnanhallitus muistutti, että jatkossa tulee kiinnittää erityistä huomioita sisäiseen valvontaan, määräaikojen noudattamiseen ja tiedon siirtämiseen tehtävien uudelleen järjestelyjen yhteydessä. Tarkastuslautakunta käsittelee asiaa uudestaan tänään 1.6.

Pihlajalinna hoitanee jatkossa kolarilaisten työterveyttä. Kunnanhallitus päätti tiistaina 29.5. esittää valtuustolle työterveyshuollon kilpailutuksessa saadun ainoan tarjouksen hyväksymistä. Pihlajalinna Oy:n palvelut ovat laajuudeltaan nykyisiä työterveyspalveluita vastaavat.

Kunnanhallitus päätti myös tukea yhdistysten ja muiden yhteisöjen esittämiä hankkeita, tapahtumia ja kehittämistyötä yhteensä 12 300 eurolla. Tukea myönnettiin esimerkiksi Nuottavaaran koulun maalämpöistämiselle, Pasmajärven vanhan myllyn kunnostamiselle ja Vaattojärven tanssipaviljongin kattoremonttiin sekä lentopallokentän rakentamiseen.

Kolarin kuntaan palkataan työllistämiskoordinaattori. Kunnanhallitus päätti rekrytoida työntekijän edistämään työntekijöiden ja työn tarpeen kohtaamista sekä ratkaisemaan pitkäaikaistyöttömyyttä. Työntekijä palkataan määräaikaisesti vuoden 2019 loppuun.

Kolari ottaa hoiviinsa myös Ely-keskuksen purkulistalla olevat kaksi punaista linja-autopysäkkikatosta kirkonkylällä ja osallistuu matkailun markkinatutkimuksen tekemiseen aiemmin suunniteltua suuremmalla summalla. Kunnanhallitus päätti myös, että Kolari hakee uutta hanketta Luonnontuote- ja lähiruoka-alan Hautomo perustamiseksi Kolariin. Hautomon kokonaishinnaksi on laskettu 102 000 euroa, ja toteuttamiseen haetaan sataprosenttista rahoitusta Lapin ely-keskuksen kautta Maaseuturahastosta.

Kolarin kunnanvaltuusto kokoontuu päättämään muun muassa työterveyshuollon tarjouksen hyväksymisestä ja vt. kunnanjohtajan valitsemisesta maanantaina 11.6.

Lisää tietoa kunnanhallituksen päätöksistä antaa kunnanjohtaja Antti Määttä, puh. 040 489 5320 ja hallintojohtaja Jenni Saukkoriipi, puh. 040 489 5018.