Kevään opiskelija-avustusten hakeminen

01.02.2024

Kevään 2024 opiskelija-avustusten hakeminen


Kunnanvaltuusto on päättänyt ottaa käyttöön 1.7.2002 alkaen opiskelijoille maksettavan opiskelija-avustuksen.


Opiskelija-avustuksen ehdot ovat seuraavat:

 • Kolarissa kotipaikkansa säilyttävä vieraalla paikkakunnalla ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva sekä erityislukiossa tai lukion jälkeisiä opintoja harjoittava opiskelija on oikeutettu 400 euron suuruiseen vuosittaiseen avustukseen. Avustus on 200 euroa/kerta. Avustus maksetaan kahdesti vuodessa hakemusten perusteella marras- ja huhtikuussa.
 • Kotikunta määräytyy väestöntietolain sekä verolain mukaisesti, jonka kotikunta Kolari on ennen 1.2.2024.
 • Hakemuksessa tulee ilmetä opiskelun päätoimisuus. Tämä todistetaan oppilaitoksesta hankittavalla opiskelutodistuksella kevätlukukaudelta 2024. Opintoja ei katsota päätoimiseksi, jos opinnot suoritetaan etä- ja monimuoto- tai oppisopimusopiskeluna.
 • Avustukseen ovat vuonna 2024 oikeutettuja vuonna 2006 ja sitä aiemmin syntyneet.
 • Opiskelija-avustus on korvaus matkakustannuksista kotipaikkakunnalle.
 • Aikuisopintorahaa saavat eivät ole oikeutettu opiskelija-avustukseen.

Avustushaku aukeaa 1.2.2024 kello 9.00 ja hakemus tulee jättää 29.2.2024 kello 15.00 mennessä.
Hakemuslomake täytetään sähköisesti ja siihen liitetään oppilaitoksen todistus opiskelun päätoimisuudesta. Hakemuslomake sekä opiskelija-avustuksen hakuohjeet löydät myös Kolarin kunnan nettisivuilta kohdasta Kuntainfo -> lomakkeet.

Mikäli sähköisen hakemuksen täyttäminen ei onnistu, hakemuksen liitteineen voi toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kolari.fi
Hakemuksesta tulee ilmetä:

 • Hakijan nimi ja henkilötunnus
 • Osoite ja puhelinnumero
 • Oppilaitos, missä opiskelee (liitteeksi oppilaitoksesta pyydetty ajan tasalla oleva todistus opiskelun päätoimisuudesta)
 • Milloin on aloittanut opiskelun
 • Opiskelun arvioitu päättymisaika
 • Pankkitilinumero, jolle avustus maksetaan