Kerro mielipiteesi Vaattojärven ja Sieppijärven koulujen yhdistämisestä

28.02.2018

Kolarin kunta pyytää Vaattojärven ja Sieppijärven koululaisten vanhempia sekä muita asianosaisia kertomaan mielipiteensä suunnitelmasta yhdistää Sieppijärven ja Vaattojärven koulut.

Kunnanvaltuusto on linjannut, että koulujen yhdistäminen käsitellään keväällä 2018. Kunnanhallitus päätti 20.2.2018 perustaa työryhmän valmistelemaan ja esittelemään koulujen yhdistäminen sivistyslautakunnalle. Työryhmä lukee ja käsittelee tämän kyselyn vastaukset ja ottaa ne huomioon tehdessään esityksensä koulujen yhdistämisestä. Työryhmään kuuluvat kunnanvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajat, valtuustoryhmien edustajat, kunnanjohtaja, sivistyslautakunnan puheenjohtaja, sivistysjohtaja, perusopetuksen rehtori ja molempien koulujen apulaisrehtorit.

Kyselyyn vastaaminen vie noin viisi minuuttia. Kyselyssä ei kysytä vastaajien henkilötietoja. Kyselyyn voi vastata 8.3.2018 kello 15 saakka. Mielipiteensä voi esittää myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kirjaamo@kolari.fi tai kirjeitse osoitteeseen Kolarin kunta, Isopalontie 2, 95900 Kolari. Lisää tietoa asiasta antavat sivistysjohtaja Juha Väisänen, 040-489 5030 ja perusopetuksen rehtori Anna-Maria Palo, 040-489 5307.

Kerro mielipiteesi koulujen yhdistämisestä.

Lue kuntalaistiedote asiasta.

Mitä kouluihin liittyen on päätetty?

Kunnanvaltuusto on päättänyt 4.5.2015 yhdistää Vaattojärven ja Sieppijärven koulut 1.8.2017 lukien. Päätöstä on perusteltu sillä, että yhdistäminen on tarkoituksenmukaista toiminnallisista, pedagogisista ja taloudellisista syistä sekä oppilaan edun näkökulmasta.

Kunnanvaltuusto on käsitellyt asiaa uudelleen 14.11.2016 ja päättänyt seuraavaa:

1) Vaattojärven ja Sieppijärven koulujen yhdistämisen pedagogiset ja toiminnalliset perusteet ovat muuttuneet kunnanvaltuuston 4.5.2015 tekemästä päätöksestä.
2) Vaattojärven koulun oppilasennuste on tarkentunut edellä mainitun päätöksen jälkeen huomattavan kasvusuuntaisesti.
3) Vaattojärven ja Sieppijärven koulujen yhdistämiseen palataan kevään 2018 aikana. Jos keväällä 2018 koulujen oppilasmäärässä on tapahtunut negatiivista muutosta nykyiseen oppilasennusteeseen verrattuna, koulujen yhdistäminen voi olla tarkoituksenmukaista toiminnallisista, pedagogisista ja taloudellisista syistä sekä myös oppilaan edun näkökulmasta.

Edellä todetun valtuuston päätöksen perusteella Vaattojärven ja Sieppijärven koulujen yhdistäminen tulee käsitellä uudelleen kevään 2018 aikana. Asian valmistelua ja selvittämistä varten on tarkoituksenmukaista nimetä työryhmä.

Vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen
Päätettäessä kunnan kouluverkosta – yhden tai useamman koulun lakkauttamisesta – ei asian käsittelyssä katsota olevan varsinaisia asianosaisia, joita tulisi kuulla siten kuin hallintolain 34 §:ssä säädetään asianosaisen kuulemisesta. Valmistelussa tulee sen sijaan noudatettavaksi hallintolain 41 §:n säännös vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta asiaan osallisille. Asiaa koskevassa tiedotteessa on mainittava, mistä asiasta on kysymys ja minkälaisia vaikutuksia asialla saattaa olla asianomaisten oloihin. Päätettävänä oleva asia olisi siten yksilöitävä keskeisiltä osiltaan. Ilmoituksessa olisi myös mainittava, miten ja minkä ajan kuluessa viranomaiselle voidaan esittää asiaa koskevia tietoja, mielipiteitä ja kysymyksiä. Lisäksi ilmoituksessa tulisi selvittää, miten asian vaikutuspiiriin kuuluvat henkilöt voivat saada asiasta lisätietoja. Ilmoituksessa tulisi olla viranomaisen nimi ja tarvittavat yhteystiedot.

Valmistelu- ja päätöksentekoaikataulu
Työryhmätyöskentelyn jälkeen asia etenee sivistyslautakunnan käsiteltäväksi, ja edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston käsittelyyn.