Kannanotto, Lapin kunnat ja Lapin liitto

20.04.2020

Kannanotto
Lapin kunnat
Lapin liitto
17.4.2020

Lapin kuntajohtajat: Koronaperusteiset avustukset vauhdittamaan investointeja

Lapin kuntajohtajat muistuttavat investointien vauhdittamisen ja liikkeelle saannin tärkeydestä koronapoikkeustilanteessa ja siitä toipumisessa. Kuntajohtajat esittävät, että lisätalousarviossa päätetään koronaperusteisista kansallisista investointiavustuksista ja -tukitoimista.

Kunnilla on valmiutta aikaistaa koronan vuoksi monia investointeja. Investoinnit liittyvät yritysten ja matkailun toimintaympäristöihin sekä kuntien kiinteistökantaan. Kolmen vuoden taloussuunnitelmassa on monia jo suunniteltuja korjaus- ja uudisrakentamishankkeita. Koronatilanne synnyttää osaltaan uusia investointitarpeita. Monissa kunnissa asuntojen riittämättömyys ja -rakentaminen on ollut pullonkaula työvoiman saatavuuden osalta.

Kunnille osoitetut kansalliset investointiavustukset ovat nopea ja hyväksi havaittu keino edistää työllisyyttä ja vahvistaa yritystoimintaa ja vauhdittaa yritysinvestointeja kunnissa.

Yritysten investointikynnystä tulee alentaa väliaikaisilla verohelpotuksilla ja nostamalla väliaikaisesti jo myönnettyjen ja päätettävinä olevien investointitukien määrää ja tukiprosentteja. Lapissa yritysten investointitukien alueellisia ja muita rajoitteita tulisi väljentää, vaativat kuntajohtajat.

EU:n yritystukiprosenttien nosto tarpeen

Määräaikaiset helpotukset verotuksessa, korkeammat poistot, Euroopan unionin yritystukien tukiprosenttien maksimitasot sekä kuntien infra- ja rakennusinvestointeihin kansallinen määräaikainen "koronaperusteinen investointiavustus" ovat nyt nopeita keinoja vauhdittaa yritysten ja kuntien investointeja ja siten tukea maan toipumista koronasta. EU:n yritystukiprosenttien nostoa tulee käyttää myös jo myönnettyihin tukiin ja investointeihin, joita on vaarassa jäädä toteutumatta koronan vuoksi.

Lappi maakuntana kärsii koronan vaikutuksista erityisen raskaasti matkailun suuren merkityksen vuoksi. Tästä johtuen nämä täsmäkeinot ovat erityisen tärkeitä ja vaikuttavia Lapin yrityksille ja kunnille.

Edellä mainituilla toimenpiteillä turvataan nopeasti rakennusalan työllisyys kerrannaisvaikutuksineen. Uhkana on palvelujen lisäksi rakentamisen pysähtyminen. Kaikkia mahdollisia infrainvestointeja tulee nyt aikaistaa.

Lisätiedot:

Kuntajohtajaverkoston puheenjohtaja,

Sallan kunnanjohtaja Erkki Parkkinen, p. 0400 393 987

Maakuntajohtaja Mika Riipi, p. 044 767 4200