Kolarin sivistystoimenjohtaja Juha Väisänen, Kittilän kunnanjohtaja Antti Jämsén, Kittilän sivistystoimenjohtjaja Aarne Mäkelä ja Kolarin kunnanjohtaja Kristiina Tikkala allekirjoittivat sopimuksen 30.7.2020 Kellokkaassa

Kaikki ylläsjärveläiset lähikouluun

05.08.2020

Jatkossa kaikki Ylläsjärven kylässä, mutta Kittilän kunnan puolella asuvat koululaiset menevät automaattisesti Ylläsjärven kouluun.

Asiasta allekirjoitettiin Kolarin ja Kittilän kuntien välillä viime torstaina lähikoulusopimus. Valtionosuudet Kittilän puolella asuvista Ylläsjärven koululaisista maksetaan Kolarille, ja lisäksi Kittilä korvaa myös sen ylittävät kustannukset.
– Viime kevät valmisteltiin sopimusta Kittilän kanssa, ja yhteistyö on sujunut todella hyvin, Kolarin sivistystoimenjohtaja Juha Väisänen kiittelee.
Ylläsjärven koulussa aloittaa tänä syksynä 62 alakoululaista, joista yhdeksän asuu Kittilän puolella. Lähikoulusopimus koskee Ylläsjärven kylän Möykkystä, Ahvenkangasta ja Rajalampea.
– Ylläsjärven koulun laajennus on jo suunnitteilla, Väisänen kertoo.

Myös Kolarin kirkonkylälle on suunnitteilla monitoimitalo, joka sisältää peruskoulun ala- ja yläkoulut, sekä mahdollisesti lukion, päiväkodin ja harrastetiloja kuntalaisille. Suunnittelu etenee tänä syksynä, ja rakennus on näillä näkymin valmis 2023. Vanha peruskoulun rakennus on tullut käyttöikänsä päähän.

–Perusopetuksen oppilasmäärä on noussut viidessä vuodessa 341 (2015) oppilaasta 446 oppilaaseen(2020), joten nousua on noin 31%, Väisänen kertoo.
Oppilasmäärän kasvu on huomionarvoinen, sillä Kolarin kunnan koko väkiluku ei ole juurikaan muuttunut suuntaan tai toiseen viime vuosien aikana. Ikärakenne on siis nuorentumaan päin.