Kuvassa vihreä roska-astia.

Jätehuolto tiedottaa

09.01.2024

Jätehuolto – kiinteistöjen sekajätteet

Kunnassa nousee aika ajoin keskusteluun kiinteistöjen niin sanotut sekajätteiden astiat, keräily ja tyhjennys sekä väärinkäsitykset sekajätteiden sijoittamisista. Turismikausi lähestyy jälleen huippuaan ja on syytä teroittaa muutamista asioista kaikkia kiinteistöjen omistajia.

 

Tarkistuslista:

  • Tarkista, että kiinteistöllä on olemassa kunnossa oleva riittävän kokoinen sekajäteastia tai riittävä määrä astioita tyhjennysväliin nähden.
  • Tarkista, että olet sopinut jäteastian tyhjennysvälin oikein syntyvään jätemäärään nähden tyhjennysvälillä.
  • Otathan huomioon erityisesti vuokrakiinteistöissä, että henkilömäärä voi vaihdella suurestikin viikoittain, jotta jätemäärästä ja tyhjennysvälistä ei tule yllätystä.
  • Vuokrakiinteistöissä tulee päivittää ohjeistus vuokralaisille missä kiinteistökohtainen jäteastia sijaitsee (kentältä kuuluu kertomuksia, että kaikissa kiinteistöissä ohjeistus ei olisi tältä vuosituhannelta).
  • Kiinteistöjen jätteiden vienti naapurikiinteistön jäteastiaan ilman naapurikiinteistön omistajan lupaa on kielletty.
  • Sekajätteiden vienti niin sanottuihin ekopisteiden kierrätyssäiliöihin on ehdottomasti kielletty.
    • Kolarin kunnassa ekopisteistä huolehtii Rinki Oy. Lisätietoa löydät Rinki Oy:n sivuilta osoitteesta www.rinkiin.fi.

Kunnan kilpailuttamana kiinteistöjen sekajätteiden keräilijänä toimii Hettula Oy, jonka yhteystiedot löydät osoitteesta www.hettula.fi.

 

Muutamia keskeisiä asioita kunnan jätehuoltomääräyksistä koskien kiinteistöjen sekajätteitä:

 

4 § Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään 1 mom.

Kaikkien asumiseen, vapaa-ajan asumiseen tai kunnan palvelu- tai hallintotoimintaan tarkoitettujen kiinteistöjen ja muiden jätteen tuottajien on jätelain velvoittamina liityttävä kunnan jätehuoltojärjestelmään kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan yhdyskuntajätteen osalta ja noudatettava näitä jätehuoltomääräyksiä.

 

6 § Liittyminen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen 2 mom.
Kiinteistöillä on liittymisvelvollisuus kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen koko Kolarin kunnan alueella.

 

7 § Kiinteistökohtainen jäteastia 1 mom. (osa)
-Sovittuaan liittymisestä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen, kiinteistön haltija järjestää kiinteistölle jätteiden keräyspaikan sekä hankkii siihen tarvittavat jäteastiat. Kiinteistön haltijan on huolehdittava, että kiinteistön jäteastioiden tilavuus on riittävä tilattuun tyhjennysväliin nähden. Kiinteistön haltija tilaa kiinteistölle kuljetusyrittäjältä näiden jätehuoltomääräysten mukaisten jäteastioiden tyhjentämisen ja jätteenkuljetuksen. Kaikilla kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvilla kiinteistöillä tulee olla käytössään vähintään sekajätteelle tarkoitettu jäteastia.

 

12 § Sekajäte
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvä muu kuin kierrätystä varten lajiteltu jäte laitetaan sekajätteen jäteastiaan. Sekajätteelle tarkoitettuun jäteastiaan ei saa laittaa sinne kuulumattomia jätteitä, kuten vaarallista jätettä tai kierrätykseen kelpaavaa jätettä.

Kaikilla kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvilla kiinteistöillä tulee olla käytössään sekajätteelle tarkoitettu jäteastia.

 


Lisätietoa ja tarkempia ohjeita kunnallisesta jätehuollosta ja määräyksistä löydäty osoitteessta www.kolari.fi /palvelut /jätehuolto.

Edellä mainittuja ohjeita noudattaen varmistamme kukin omalta osuudeltaan jätehuollon sujuvuuden ja emme aiheuta harmia ja mielipahaa toisille kiinteistöille.

 

Kolarin kunta, kuntaympäristöpalvelut